Paieška

Popiežiaus maldos intencija spaliui: mokiniai misionieriai

Jėzus mūsų visų, taip pat ir tavęs, prašo būti mokiniais misionieriais. Ar esi pasirengęs?

Reikia tik priimti jo kvietimą ir gyventi susivienijus su Viešpačiu pačiuose kasdieniškiausiuose dalykuose: darbe, susitikimuose, kasdieniuose užsiėmimuose, įvykiuose, visada vadovaujant Šventajai Dvasiai.

Jei tave įkvepia Kristus, jei gyveni Kristaus vedamas, kiti nesunkiai tai pastebės. Jei tavo gyvenimo liudijimas kels susižavėjimą, kiti klaus: „Kaip tai įmanoma?“ arba „Iš kur tokia meilė, kurią šis žmogus visiems dalija, iš kur gerumas, gera nuotaika?“

Atminkime, kad misija nėra prozelitizmas, bet žmonių susitikimas, liudijimas vyrų ir moterų, kurie sako: „Aš pažįstu Jėzų, norėčiau, kad ir tu jį pažintum“.

Broliai ir seserys, melskimės, kad kiekvienas pakrikštytasis įsitrauktų į evangelizavimo darbą ir atsiduotų misijai liudydamas Evangelija paženklintą gyvenimą.

2021 rugsėjo 30, 16:01