Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

CCEE jubiliejus. Pranciškus prašo vykdyti ES steigėjų svajonę

Europos vyskupų konferencijų tarybos atstovai (CCEE) su popiežiumi Pranciškumi mini tarybos įkūrimo penkiasdešimtąsias metines. Ketvirtadienį, rugsėjo 23 d., popiežius aukojo Europos vyskupų konferencijų tarybos metinės asamblėjos atidarymo Mišias Šv. Petro bazilikoje ir pasakė homiliją. Su popiežiumi koncelebravo tarybos pirmininkai ar jų įgalioti delegatai.

Popiežius Mišių homilijoje paprašė Europos ganytojų imtis išmintingų ir drąsių sprendimų vardan „beprotiško švelnumo“, kuriuo Kristus mus išgelbėjo. Kristus neprašo įrodyti, kad Dievas yra, bet prašo parodyti Dievą, parodyti taip, kaip amžių bėgyje darė visi šventieji: ne žodžiais, o darbais. Popiežius ragino visomis išgalėmis padėti nuovargiu sergančiai Europai pamatyti nenykstantį Kristaus grožį.

Popiežius sakė, jog daugelis Europoje įsitikinę, kad Kristaus tikėjimas yra kažkas jau matyta, kas priklauso praeičiai todėl, kad nematė gyvojo Jėzaus savo gyvenime. „Dažnas nepamatė jo darbų todėl, kad mes savo gyvenimu jiems jų neparodėme! Nes Dievą galima pamatyti jo buvimo perkeistų vyrų ir moterų veiduose ir veiksmuose“, – sakė popiežius.

„Jei krikščionys, užuot skleidę užkrečiantį Evangelijos džiaugsmą, vis iš naujo siūlo nuvalkiotas religines, intelektualines ir moralines schemas, žmonės nepamato Gerojo Ganytojo. Neatpažįsta to, kuris myli kiekvieną savo avelę, ja pašaukia vardu ir jos ieško, kad paneštų ant savo pečių. Nepamato to, kurio stulbinančią kančią skelbiame todėl, kad jis kenčia tik vieną kančią: dėl žmogaus! Šioji dieviškoji meilė – kartu ir gailestinga, ir stulbinama – yra nesibaigianti Evangelijos naujiena“, – kalbėjo Pranciškus.

Popiežius homilijoje minėjo Agėjo knygos pasakojimą iš Senojo Testamento, kuriame Dievas per pranašą prašo atstatyti jo namus – šventyklą. Pasak Pranciškaus, bendrus Europos namus reikia statyti su tokiu nusistatymu, kuriuo vadovavosi Dievo tauta: liautis tenkintis ramia dabartimi ir darbuotis dėl ateities. „Mes taip pat turime palikti tai, kas apsimoka dabar, kad sugrįžtume prie ES tėvų steigėjų toliaregės vizijos – pranašiškos „visų kartu“ vizijos. Jie siekė ne laimėti laikiną pritarimą, o svajojo apie visų ateitį. Šitaip Europos namai buvo pastatyti ir tik taip juos bus galima sutvirtinti“, – sakė popiežius Pranciškus.

Šventasis Tėvas patikino, jog tas pats principas tinka visai Bažnyčiai, Dievo namams: kad jie būtų gražūs ir svetingi, reikia visiems kartu žvelgti į ateitį, užuot remontavus praeitį, statyti Bažnyčią ant gyvos tradicijos pamato geru skelbimu, artumu ir liudijimu – adoruoti Dievą ir mylėti artimą, o ne tik tuos, kurie atitinka mūsų skonį.

Popiežius dėkojo vyskupams už nelengvus atstatymo darbus ir už penkiasdešimt tarnystės Bažnyčiai ir Europai metų. „Vieni kitus drąsinkime, niekuomet nepasiduokime nusivylimui ir nevilčiai: esame Viešpaties pakviesti vykdyti nuostabų darbą – darbuotis, kad jo namai būtų svetingesni, kad kiekvienas galėtų į juos įžengti ir juose apsigyventi, kad Bažnyčios durys būtų visuomet atviros ir niekas nesigundytų mintimi tik stebėti ir norėti pakeisti spyną.“

Popiežius prisiminė didžiuosius Europos šventuosius Martyną, Pranciškų, Dominyką ir Pijų, minimą liturgijoje rugsėjo 23 dieną, taip pat Europos globėjus Benediktą, Kirilą ir Metodijų, Brigitą, Kotryną ir Editą Štein. Jie statė Dievo šventyklą savo rankomis taip, kaip Izraelio tauta, pasikliaudami savo mažumu ir pasitikėdami Dievu – nuolankia Dievo meilės jėga įkūnijo jo artumo, atjautos ir švelnumo stilių, statė vienuolynus, sausino žemes, grąžino žmonėms ir tautoms viltį. Jie tai darė be „socialinės programos“, tik liudydami Evangeliją.

*

Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) plenarinės asamblėjos tema: „Europos vyskupų konferencijų taryba – 50 tarnystės Europai metų – atsiminimai ir perspektyvos „Fratelli tutti“ kontekste“. 2020 metų spalį paskelbta popiežiaus enciklika bus tarybos asamblėjos darbų centre. Jų tikslas – Europos padėties analizė, ypač apie Bažnyčios ir visuomenės santykį. Į asamblėjos dalyvius kreipsis kardinolas Pietro Parolin, Vatikano valstybės sekretorius, Isabela Capeloa Gil, katalikiškų universitetų tarptautinės federacijos pirmininkė, ir Antonio Tajani, buvęs Europos parlamento pirmininkas.

Metinės asamblėjos dalyviai išrinks naują pirmininką vietoj kadenciją baigiančio kardinolo Angelo Bagnasco ir du vice pirmininkus, penktadienį katalikų episkopatų vadovus Kvirinalo rūmuose Romoje priims Italijos respublikos prezidentas Sergio Mattarella.

Sekmadienio, rugsėjo 26-osios, rytą episkopatų vadovai su naujai išrinktais tarybos pirmininku ir vicepirmininkais aukos asamblėjos uždarymo mišias Laterano bazilikoje. (SAK / Vatican News)

2021 rugsėjo 23, 17:37