Paieška

Popiežius išvyksta iš Slovakijos  Popiežius išvyksta iš Slovakijos  

Baigėsi popiežiaus vizitas Slovakijoje

Trečiadienio Mišiomis Šaštino Marijos šventovėje baigėsi sekmadienį Budapešte pradėta 34-oji popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji kelionė. Iš Šaštino, jau neužsukdamas į nunciatūrą, popiežius išvyko į Bratislavos oro uostą ir, atsisveikinęs su Slovakijos prezidente Zuzana Čaputova, išskrido į Romą.

Trumpą atsisveikinimo su Slovakija kalbą Šventasis Tėvas pasakė Šaštino šventovėje po Mišių. „Brangieji broliai ir seserys! Atėjo laikas išvykti iš jūsų šalies“, – sakė Pranciškus. „Per šią Eucharistiją dėkojau Dievui už tai, kad suteikė man dovaną atvykti pas jus ir užbaigti savo piligrimystę tikinčių jūsų šalies žmonių apsuptyje, kartu švenčiant didžiąją religinę ir nacionalinę jūsų globėjos, Sopulingosios Dievo Motinos, šventę.“

Popiežius padėkojo Slovakijos vyskupams už visoje šalyje vykusius pasirengimus šiam vizitui ir už nuoširdų priėmimą; dar kartą dėkojo šalies prezidentei ir valdžios institucijoms; dėkojo visiems, kurie prisidėjo įvairiais būdais, ypač malda. Popiežius pasveikino Ekumeninės Bažnyčių tarybos narius, kurie dalyvavo Marijos šventovėje aukotose Mišiose. „Visi jūs esate mano širdyje. Ačiū visiems!“, – sakė Pranciškus. (JM / Vatican News)

2021 rugsėjo 15, 13:48