Paieška

A. Gemelli ligoninė A. Gemelli ligoninė 

Popiežius taisosi po operacijos (papildyta)

Sekmadienio liepos 4 vakarą popiežiui Pranciškui atlikta planinė operacija A. Gemelli ligoninėje. Šventasis Tėvas gerai pakėlė storosios žarnos operaciją, atliktą pritaikius bendrąją anesteziją, prieš sekmadienio vidurnaktį pranešė Šventojo Sosto Spaudos salės direktorius.

Popiežiui atlikta operacija dėl divertikulinės riestinės gaubtinės žarnos stenozės, pranešė Matteo Bruni, Šventojo Sosto spaudos salės direktorius. Operaciją atliko dr. Sergio Alfieri, asistavo daktarai Luigi Sofo, Antonio Tortorelli ir Roberta Manghi.

Sekmadienio popietę popiežius vadovavo įprastai Vidudienio maldai Šv. Petro aikštėje, po evangelijos apmąstymo ir palaiminimo jis patvirtino, jog dalyvaus Tarptautinio eucharistinio kongreso Vengrijos sostinėje Budapešte uždaryme rugsėjo 12 dieną, vadovaus statio orbis šv. Mišioms ir po jų išvyks kelių dienų trukmės apaštališkajai kelionei į Slovakiją.

Sekmadienio popietę Spaudos salė išplatino pirmą jos direktoriaus pranešimą apie tai, jog popiežius tą pačią popietę išvyko į A. Gemelli ligoninę Romoje planinei žarnyno operacijai ir kad kitas komunikatas apie popiežiaus sveikatos padėtį bus paskelbtas atliktus operaciją. Kaip minėta, antras liepos 4-osios komunikatas paskelbtas prieš  vidurnaktį, jame patikinta, kad popiežius gerai pakėlė operaciją.

Nors popiežių buvo rengiamasi operuoti, iš anksto apie tai nebuvo skelbiama, todėl Spaudos salės komunikatas buvo nelaukta žinia, sukėlusi didelį žiniasklaidos dėmesį. Pirmadienio rytą Romos vyskupija komunikate išsakė vyskupijos bendruomenės artumą savo vyskupui, popiežiui Pranciškui, išreiškė  tikinčiųjų meilę ir pagarbą šiuo jo ligos momentu.

„Visa ištikimoji Dievo tauta Romoje, visi jos piliečiai ir geros valios žmonės su nuoširdumu ir atjauta meldžia Viešpatį, kad savo pagalba ir malone palaikytų ir paguostų mūsų mylimąjį vyskupą pooperacinio gydymo laikotarpiu. Visa Romos tikinčiųjų bendruomenė nuoširdžiai linki savo vyskupui greitai pasveikti“, – sakoma Romos vyskupijos išplatintame komunikate. (SAK / Vatican News)

2021 liepos 05, 09:29