Paieška

Popiežius pasveikino verslininkų krikščionių susitikimą

Argentinoje veikianti Krikščioniška verslininkų asociacija (ACDE) pasidalijo popiežiaus Pranciškaus sveikinimo videožinia, kurią gavo kasmetinio susitikimo proga. 24 kartą įvykęs susitikimas baigėsi liepos 1-ąją dieną.

Argentiniečių verslininkų krikščionių asociacija nurodo kelis tikslus: skleisti Bažnyčios socialinės doktrinos principus ir padėti savo nariams prisidėti prie visuomenės bendrojo gėrio. Taip pat padėti savo narių žmogiškam ir dvasiniam keliui toje aplinkoje, kurioje jie gyvena ir dirba, – dideliuose ir mažuose versluose. 

Vienas iš argentiniečių verslininkų krikščionių susitikimo programos punktų kalba apie Enrique Shaw, šios asociacijos steigėją. Šių metų balandžio mėnesį popiežius Pranciškus pasirašė dekretą, kuriuo po atlikto tyrimo patvirtintos šio verslo žmogaus krikščioniškos herojiškos dorybės: tai didelis žingsnis link sėkmingos beatifikacijos bylos baigties. Beje, pats Pranciškus šią bylą ir leido užvesti 2005 metais, kai ėjo Buenos Airių arkivyskupo pareigas. 

Enrique Shaw parodė, jog galima būti turtingam ir šventam. Jis taip pat buvo Katalikų akcijos Argentinoje pirmininkas, vienas iš Argentinos krikščioniškų šeimų judėjimo, Argentinos katalikų universitetų steigėjų. Neatsitiktinai 1955 metais Shaw nukentėjo nuo Perono režimo antikrikščioniškų sankcijų. Jis vadovavo beveik pusketvirto tūkstančio darbuotojų turėjusiai verslo bendrovei ir stengėsi tai daryti pagal Bažnyčios socialinės doktrinos principus. Jis įsteigė jiems skirtą – tuo metu tai buvo didelė naujovė – pensijų ir sveikatos apsaugos fondą, kuris taip pat teikė paskolas svarbiomis gyvenimo progomis, tokiomis kaip santuoka. Jis dažnai kalbėdavosi su darbuotojais ir žvelgė į juos taip, kaip diktavo jo krikščioniškas tikėjimas. Kai verslininkui, susirgusiam vėžiu, prireikė kraujo, prie durų išsirikiavo didžiulė darbininkų eilė. Enrique Shaw mirė 1962 metais, būdamas 41 metų amžiaus. 

„Neslepiu džiaugsmo, kurį neseniai jaučiau, pasirašydamas Enrique Shaw herojiškų dorybių dekretą. Meldžiu, kad jis lydėtų jūsų susitikimą ir padėtų jums augti“, – sveikinimo video žinioje sakė popiežius Pranciškus.

„Krikščioniška ekonomikos ir visuomenės samprata, skirtingai nuo ideologinės (...), remiasi Jėzaus žinia, jo palaiminimais, Evangelijos pagal Matą 25 skyriumi: čia ji gimsta. Ekonomiškai ir socialiai teisingos bendruomenės kūrime turi dalyvauti visi: verslininkai ir profesinių sąjungų nariai, darbininkai ir vadovai. Turime eiti socialinės ekonomikos keliu“, – sakė popiežius Pranciškus. Tuo tarpu pastaraisiais dešimtmečiais, anot jo, vystėme finansų ekonomiką. Finansai generuoja finansus. Kyla rizika, kad, nors manome, jog turime labai daug, iš tiesų vieną dieną galime likti tuščiomis rankomis, be nieko, kaip kad infliacijos atveju. Mums reikia grįžti prie konkrečios ekonomikos, prie tokios, kuri aprūpina darbu šeimas. Ekonomika turi būti sociali, ne vien paprastas asmeninės naudos ieškojimas. 

Pasak Pranciškaus, pandemijos sukelta ekonominė krizė dar labiau išryškino, kokios reikalingos yra kūrybingos iniciatyvos iš apačios ir kaip reikia darbo. Jis paragino investuoti ne į vadinamuosius fiskalinius rojus slepiant mokesčius, o į bendrąjį gėrį, kuriant darbo vietas ir socialinį pasitikėjimą. Labai svarbu šio pasitikėjimo neišduoti. „Linkiu, kad jūsų susitikimas tam pasitarnautų. Tegu Dievas jus laimina, Mergelė Marija globoja, būkite kūrybingi, drąsūs ir melskitės ir už mane“, – sakė popiežius. (RK / Vatican News)

2021 liepos 01, 14:07