Paieška

Popiežiaus Pranciškaus ir Edgaro Morino susitikimas 2017 birželio 27 d. Popiežiaus Pranciškaus ir Edgaro Morino susitikimas 2017 birželio 27 d.  

Popiežiaus sveikinimas Edgarui Morinui, sociologui ir mąstytojui

Liepos 2, 8 ir 9 dienomis UNICEF būstinėje Paryžiuje rengiami susitikimai, skirti paminėti garsaus intelektualo, sociologo ir mąstytojo Edgaro Morino šimtąsias gimimo metines. Nedažnai pasitaiko, kad tokiame minėjime dalyvautų ir tas, apie kurį kalbama. Šis atvejis būtent toks – liepos 2 dieną buvo numatyta paties Edgaro Morino konferencija. Liepos 8 dieną jam sukaks lygiai šimtas metų.

Popiežiaus vardu prancūzų intelektualą ir akademiką pasveikino kardinolas Pietro Parolin, Popiežiaus valstybės sekretorius. 

„Jūsų ilgas gyvenimas, daug įvykių ir Apvaizdos siųstų susitikimų jums leido tapti privilegijuotu gilių ir greitų mūsų pasaulio ir visuomenės pokyčių, kurie įvyko ar tebevyksta, liudininku, leido tyrinėti jų prasmę, išlaikant būtiną atstumą, išryškinti viltis, perspėti apie riziką ir pavojų“, – rašoma kardinolo Parolino sveikinimo žinioje. – „Stebėdamas mokslo pažangą ir jos dideles žmonijai žadamas galimybes jūs taip pat pabrėžėte būtinybę siekti moralinės ir intelektualinės pažangos, kad būtų išvengta katastrofų. Sąmoningumas apie bendrą žmonijos likimą, kuris yra trapus ir kuriam kyla grėsmės, paskatino sutelkti dėmesį į būtinybę tokios civilizavimo kultūros, kuri į centrą iškeltų žmogų, o ne pinigo galią.“

„Jūs taip pat aktyviai dalyvavote daugybėje susitikimų ir seminarų su nesuskaičiuojamais ir iškiliais intelektualais, pilietinės visuomenės ir politikos atstovais, siekdamas skatinti bendradarbiavimą tarp tautų, teisingesnės ir žmoniškesnės visuomenės kūrimą, demokratijos atnaujinimą. Jūs taip pat pabrėžėte būtinybę susitikti, tarpusavyje ir mūsų miestuose, solidarumo, sugyvenimo, brolybės nuostatas, pirmenybės teikimą svetingumui ir atvirumui. Neįmanoma keliais žodžiais apibūdinti jūsų darbų apimties, nes jūs niekada nedvejojote purenti idėjų dirvos ir siūlyti įžvalgas. Galima pridurti, kad yra daug aiškių jūsų minties sąlyčio su popiežiaus Pranciškaus socialiniu mokymu taškų, persidengimų, kuriais jūs galėjote pasidalyti 2019 birželio 27 dienos susitikime, kurį jis atsimena su džiaugsmu“, – tęsiama kardinolo Parolino žinioje popiežiaus vardu Edgarui Morinui ir dėkojama už jo paramą popiežiaus iniciatyvai apie pasaulinį ugdymo paktą, kurio taip reikia mūsų ateičiai, už pastangas vardan geresnio pasaulio. 

„Popiežius linki, kad ramiame kelyje, kurį jums dar liko nueiti, šviesos Tėvas toliau jus apšviestų ir apreikštų savo tėvystę“, – rašoma žinioje šimto metų jubiliejų švenčiančiam Edgarui Morinui ir perduodamas Pranciškaus apaštalinis palaiminimas jam, jo šeimos ir artimųjų ratui. (RK / Vatican News)

2021 liepos 03, 09:09