Paieška

Popiežiaus maldos intencija liepai: už socialinę draugystę

Liepos mėnesį popiežius Pranciškus ir Pasaulinės maldos su popiežiumi tinklas kviečia kartu melstis už socialinę draugystę. „Melskimės, kad konfliktiškose socialinėse, ekonominėse ir politinėse situacijose būtume drąsūs ir aistringi dialogo ir draugystės kūrėjai“, – prašo Šventasis Tėvas.

Tai viena iš pagrindinių Pranciškaus enciklikos „Laudato Si’“ temų: dėl komunikacijos technologijų, dėl epochinio migracijos, dažnai priverstinės, reiškinio priartėjome vienas prie kito, tačiau netapome artimi vienas kitam. Mūsų gyvenimai susiliečia, persidengia, neišvengiamai kyla bendrų klausimų, bendrų problemų – tačiau nežinome kaip jas iš tiesų išspręsti. Daugybė pavyzdžių rodo, jog senųjų sprendimo būdų nepakanka – mums reikia kitokios ekonomikos, kitokios politikos, kitokios ekologijos. Tačiau ir to nepakanka. Mums reikia naujo požiūrio vienas į kitą.

Visuotinė žmonių brolybė ir socialinė draugystė yra paskutiniosios popiežiaus Pranciškaus enciklikos „Fratelli tutti“ siūlomas vaistas mūsų fragmentuotam ir konfliktiškam pasauliui, vienintelis kelias, jei norime žmoniškai išspręsti visus kamuojančias problemas, nuo skurdo iki natūralios aplinkos išsaugojimo.

„Biblija sako, kad tas, kas randa draugą, randa lobį. Visiems norėčiau pasiūlyti išeiti iš vien savo draugų rato ir kurti socialinę draugystę, kuri tokia būtina geram sugyvenimui. Visų pirma reikia susitikti su vargingiausiais ir pažeidžiamais. Su gyvenančiais paribiuose. Nusigręžti nuo populizmo, kuris išnaudoja tautos nerimą nepateikdamas jokių sprendimų, siūlydamas nieko nesprendžiančią mistiką. Bėgti nuo socialinės nedraugystės, kuri tik griauna ir nustoti skirstytis į polius. Tai dažnai nelengva, ypač šiandien, kai dalis politikos, visuomenės ir žiniasklaidos stengiasi kurti priešus, kuriuos vėliau galėtų įveikti galios žaidimuose. Dialogas yra kelias pažvelgti į tikrovę nauju būdu, aistringai atremti iššūkius kuriant bendrąjį gėrį. Melskimės, kad konfliktiškose socialinėse, ekonominėse ir politinėse situacijose būtume drąsūs ir aistringi dialogo ir draugystės kūrėjai, vyrai ir moterys, kurie visada ištiesia ranką, ir kad nebeliktų vietos priešiškumui ir karui“, – liepos mėnesio maldos intenciją pristatančiame video kvietime sako popiežius Pranciškus. (RK / Vatican News)

2021 liepos 01, 16:21