Paieška

Vidudienio maldos dalyviai Šv. Petro aikštėje Vidudienio maldos dalyviai Šv. Petro aikštėje 

Popiežiaus malda už potvynių aukas ir kenčiančius nuo smurto

Sekmadienio vidudienio po „Viešpaties angelo“ maldos popiežius išsakė artumą nukentėjusiems nuo potvynių Europoje, kenčiantiems nuo smurtą Pietų Afrikoje ir Kuboje.

Popiežius išsakė artumą Vokietijos, Belgijos ir Olandijos gyventojams, nukentėjusiems nuo potvynių katastrofos, meldė Viešpatį priimti į savo globą mirusius, paguosti artimuosius, palaikyti visus, įsipareigojusius gelbėti patyrusius rimtus nuostolius.

Popiežius reiškė susirūpinimą dėl žinių iš Pietų Afrikos apie smurto proveržius, kurie dar labiau apsunkino daugelio nuo pandemijos kenčiančių žmonių ekonominę situaciją ir sveikatos būklę. Popiežius, vienybėje su Pietų Afrikos vyskupais, karštai paragino visus atsakinguosius, kad darbuotųsi dėl taikos, bendradarbiautų su valdžios atstovais užtikrinant pagalbą stokojantiems. Popiežius reiškė viltį, kad nebus užmirštas Pietų Afrikai vadovavęs tautos atgimimo troškimas, kad visi jos vaikai gyventų santarvėje.

Popiežius taip pat paminėjo pastarosios savaitės įvykius Kuboje, visiems, ypač šeimoms užtikrino artumą dabartiniu sunkiu laikotarpiu, meldė Viešpatį, kad padėtų kubiečiams taika, dialogu ir solidarumu sukurti teisingesnę ir broliškesnę visuomenę. Popiežius paragino visus kubiečius savo prašymus pavesti Marijos motiniškai globai. „Ji jus telydi šioje kelionėje!” – palinkėjo popiežius Pranciškus. (SAK / Vatican News)

2021 liepos 18, 12:59