Paieška

Popiežiaus laiškas pranciškonų generalinei kapitulai

Sekmadienį, liepos 18 dieną, baigiasi Mažųjų brolių ordino (pranciškonų) generalinė kapitula, prasidėjusi liepos 3-iąją. Jos metu išrinktas naujasis ordino vadovas Massimo Giovanni Fusarelli OFM. 118 kapitulos dalyvių, posėdžiaujančių kapucinų šv. Lorenzo iš Brindisi tarptautinėje kolegijoje Romoje, pasveikino popiežius Pranciškus.

Generalinė kapitula

Mažųjų brolių ordino generalinės kapitulos interneto svetainėje pristatoma kiekviena susitikimo diena, taip pat ir tai, ką reiškia „kapitula“. Capitulum pažodinė reikšmė – „teksto skyrius“. Jau VIII amžiuje gyvavo vienuolinė praktika susirinkti ir išklausyti šv. Benedikto regulos skyrių (capitulum). Palengva ir pats bendruomenės narių susirinkimas pradėtas vadinti kapitula, o susirinkimo vieta – kapitulos sale. Susirinkimas galėjo turėti dvigubą paskirtį – formacinę, kaip kad minėtas regulos skaitymas, palydimas bendruomenės vyresniojo komentaro. Arba, susidūrus su kokia problema, konsultacinę ir sprendžiamąją.

Sveikinimai naujajam Mažųjų brolių ordino vyresniajam M. Fusarelli
Sveikinimai naujajam Mažųjų brolių ordino vyresniajam M. Fusarelli

Pirmą kartą „generalinę kapitulą“ surengė cistersų ordinas, nuo 1195 metų kvietęs visų vienuolynų abatus susitikti vienoje vietoje ir apsvarstyti ordino reikalus. Ši cistersų praktika Laterano IV susirinkime, įvykusiame 1215 metais Romoje, buvo įtvirtinta kaip bendra vienuolinių bendruomenių taisyklė. Tuo metu Romoje buvo ir šv. Pranciškus Asyžietis, o Susirinkimo dalyviai buvo supažindinti su jo įsteigta bendruomene. Įvairios istorinės aplinkybės koregavo Mažųjų brolių generalinių kapitulų sušaukimo datas ir procedūras, tačiau jų pagrindinis uždavinys išliko tas pats: tikėjimo, misijos ir savo charizmos šviesoje apžvelgti nueitą kelią, suprasti, kokia kryptimi eiti ateinančiais metais.

 

Kitas generalinių kapitulų uždavinys yra išrinkti ordino vyresnįjį – generalinį ministrą – ir jo patarėjus, kurie vadinami definitoriais ir sudaro generalinį definitoriumą, kurį galimą prilyginti tarybai. Savo kadenciją užbaigė Michael A. Perry OFM. Vietoj jo šešerių metų laikotarpiui, iki 2027 metų, išrinktas italas pranciškonas Massimo Giovanni Fusarelli. Jis tapo 121 šv. Pranciškaus įpėdiniu Mažųjų brolių ordino atšakoje, atsimenant, kad taip pat yra kapucinų ir konventualų atšakos. Mažųjų brolių ordinas skaičiuoja, kad per aštuonis amžius įvyko 189, įskaitant šiemetinę, generalinės kapitulos, bet priduriama, kad dėl istorinių duomenų trūkumo šis skaičius gali būti netikslus. Kapitulos interneto svetainėje paminimos ir kelios įdomybės, pavyzdžiui, pirmieji du ordino generaliniai ministrai buvo broliai pasauliečiai, o Romoje paskutinioji generalinė kapitula, prieš dabartinę, buvo sušaukta senokai – prieš 88 metus.

Popiežiaus laiškas generalinės kapitulos dalyviams

Liepos 5-ąją br. Michael Perry OFM pateikė savo pranešimą apie bendrą situaciją ir keletą įžvalgų ateičiai apie misiją, apie tarnavimą broliams ir kūrinijai. Liepos 6-ąją kapitulą aplankė Tautų evangelizavimo prefektas kardinolas A. Tagle. Liepos 8-ąją apžvelgti ordino finansai. Liepos 13 d. ryto šv. Mišioms vadovavo popiežiaus delegatas kardinolas João Braz de Aviz, Pašvęstojo gyvenimo kongregacijos prefektas. Tą pačią dieną išrinktas naujasis ordino vyresnysis – br.  Massimo Fusarelli OFM. Liepos 14 dieną perskaitytas trumpas popiežiaus pasveikinimas naujam vyresniajam, malda už jo misiją ir vadovavimą ordinui, tą pačią dieną išrinktas vyriausias ordino vikaras br. Isauro Ulises Covili Linfati OFM. Liepos 16–ąją išrinkti aštuoni nauji ordino definitoriai.

2021 metų generalinės kapitulos salė
2021 metų generalinės kapitulos salė

Tą pačią dieną perskaitytas popiežiaus Pranciškaus laiškas visiems Mažųjų brolių generalinės kapitulos nariams, kuris pradedamas padėka buvusiam ordino vyresniajam, linkėjimais naujam ir sveikinimais per jų atstovus visoms Mažųjų brolių bendruomenėms pasaulyje. 

Šv. Pranciškus Asyžietis
Šv. Pranciškus Asyžietis

Daug pandemijos mėnesių, pažymi popiežius, mus įstūmė į izoliaciją, kančią, krizę, rizikuojame likti suparalyžiuoti šiuo sunkiu ir sudėtingu metu. Tačiau šis metas taip pat yra proga stiprinti ryšį su broliais ir Kristumi. Norint įgyvendinti šiemetinės generalinės kapitulos temas – „atnaujinti žvilgsnį“, „apkabinti ateitį“ – būtina žinoti, kad nėra atsinaujinimo ir ateities be prisikėlusio Kristaus. Tai ir šv. Pranciškaus Asyžiečio patirtis, kaip jis pats pasakoja. Jo žvilgsnis atsinaujino, širdis atsivertė tada, kai Dievo gailestingumas palietė jo širdį. Tada ir pats Pranciškus galėjo prisiliesti prie paskutiniųjų.

Eikite, sutikite, kvieskite, apkabinkite

 

„Drąsinu jus sutikti siela ir kūnu kenčiančius vyrus bei moteris, kad pasiūlytumėte jiems savo brolišką ir nuolankią draugiją, be didelių kalbų, tačiau leisdami pajusti savo, mažųjų brolių, artumą. Eiti link sužeistos kūrinijos, mūsų bendrų namų, kenčiančių nuo iškreipto gėrybių naudojimo dėl keleto žmonių praturtėjimo, tuo pat metu sudarant sąlygas daugelio skurdui. Eiti kaip dialogo žmonėms, siekiant statyti tiltus vietoj sienų, siūlant brolybės ir socialinės draugystės dovaną pasauliui, kuriam sunku atrasti bendro sumanymo kryptį. Eiti kaip taikos ir susitaikinimo žmonėms, kviečiant tuos, kurie sėja neapykantą, skilimus ir smurtą širdies atsivertimui, siūlant aukoms viltį, kuri gimsta iš tiesos, teisingumo ir atleidimo“, – rašo popiežius ir priduria, kad tokiu būdu išpildys savo regulos nuostatą: laikytis Viešpaties Jėzaus Kristaus Evangelijos. 

Šv. Pranciškaus ir sultono susitikimas
Šv. Pranciškaus ir sultono susitikimas

Pranciškus taip pat linkėjo neleisti nerimui ir baimei užtemdyti širdžių ir protų, sustoti atsinaujinimo, kuriam kviečia Šventoji Dvasia, kelyje dėl pašaukimų skaičiaus mažėjimo ir senėjimo iššūkių, liečiančių didelę ordino dalį, pasitikėti savo neįkainojamu dvasiniu paveldu, nepamiršti, kad Dievo ateičiai atsiveriama per artumą vargšams, paskutiniams, šiuolaikinių vergovių aukoms.  

„Jie – jūsų mokytojai. Apkabinkite juos taip, kaip padarė šv. Pranciškus“, – rašo popiežius, kuris, galima priminti, savo vardą pasirinko taip pat iš pagarbos Asyžiaus neturtėlio dvasingumui ir gyvenimo liudijimui. (RK / Vatican News)

2021 liepos 17, 14:35