Paieška

Popiežiaus kvietimas šeimoms vyskupijose įsijungti į X šeimų susitikimą Romoje

Popiežius Pranciškus penktadienį video žinioje kreipėsi į visas šeimas, primindamas Romoje rengiamą būsimą Pasaulinį šeimų susitikimą. Jis įvyks 2022 metų birželio 22–26 d. Kviečiame išklausyti popiežiaus žinios.

„Brangūs broliai ir seserys, kitas Pasaulinis šeimų susitikimas įvyks Romoje 2022 m. birželį. Susitikimo tema: „Šeimos meilė: pašaukimas ir kelias į šventumą“. Po to, kai susitikimas buvo atidėtas dėl pandemijos, noras pasimatyti dar didesnis.

Rengiant ankstesnius susitikimus, dauguma šeimų pasilikdavo namuose, apie šiuos susitikimus buvo galvojama kaip apie tolimą tikrovę. Geriausiu atveju jie būdavo stebimi per televiziją arba šeimos visai apie juos neišgirsdavo.

Šį kartą susitikimo pobūdis bus neeilinis: tai bus Apvaizdos suteikta proga įgyvendinti pasaulinio masto įvykį, galintį įtraukti visas šeimas, kurios norės pasijusti bažnytinės bendruomenės dalimi.

Šį kartą susitikimas bus daugiacentris ir išplėstas, leidžiantis įsitraukti viso pasaulio vyskupijų bendruomenėms. Roma bus pagrindinė renginio vieta, kai kurie šeimos pastoracijos delegatai dalyvaus Šeimos šventėje, pastoraciniame kongrese ir Mišiose, kurios bus transliuojamos visam pasauliui.

Tomis pačiomis dienomis kiekviena vyskupija galės būti vietinio susitikimo centru vietos šeimoms ir bendruomenėms. Tokiu būdu visi galės dalyvauti, net ir tie, kurie negalės atvykti į Romą.

Todėl kviečiu vyskupijų bendruomenes ten, kur galima, parengti programą pagal pasaulinio susitikimo temą, panaudojant Romos vyskupijos rengiamus simbolius. Prašau, būkite gyvybingi, veiksmingi, kūrybingi, kad pasirengtumėte su šeimomis, visa suderinę su tuo, kas vyks Romoje.   

Tai bus puiki proga entuziastingai pasišvęsti šeimos pastoracijai, visi kartu:  sutuoktiniai, šeimos ir ganytojai.

Tad drąsos! Brangūs ganytojai, brangios šeimos, padėkite vieni kitiems surengti susitikimus vyskupijose ir parapijose visuose žemynuose. 

Gero žengimo link kito Pasaulinio šeimų susitikimo!

Ir neužmirškite melstis už mane. Ačiū!“

2021 liepos 02, 13:01