Paieška

2021.07.11 Angelus 2021.07.11 Angelus 

Popiežiaus „ Viešpaties angelas“ ligoninėje: visi mes galime kitam suteikti „artumo patepimą“

Popiežius Pranciškus sekmadienį, liepos 11-ąją, vadovavo „Viešpaties angelo“ vidudienio maldos susitikimui Gemelli ligoninėje. Tai buvo pirmas viešas popiežiaus pasirodymas po jam prieš savaitę atliktos operacijos. Maldos susitikimui popiežius buvo išėjęs į palatos balkoną ligoninės dešimtajame aukšte.

Popiežiaus žinios aikštėje priešais ligoninę klausėsi keli šimtai maldininkų, įskaitant ligoninės darbuotojus ir žiniasklaidos atstovus. Su popiežiumi palatos balkone buvo trys vaikai, gydomi ligoninės onkologiniame pediatriniame skyriuje.

Kodėl vaikai turi kentėti yra širdį veriantis klausimas, sakė Pranciškus, prisiminęs balkone su juo buvusius vaikus.

Pranciškus visiems dėkojo už jam šiuo gydymosi laiku pareikštą artumą ir maldas, jis sakė, kad būdamas ligoninėje įsitikino, kaip svarbu turėti gerai sutvarkytą, visiems prieinamą ir nemokamą sveikatos sistemą. Tam reikia visų mūsų įsipareigojimo, kalbėjo popiežius. Jis ypač džiaugėsi medikų, kitų sveikatos darbuotojų ir ligoninėse dirbančių asmenų darbu ir kvietė melstis už ligonius, ypač tuos, kurių būklė sunki.

Pranciškus prisiminė penkioliktojo eilinio sekmadienio Mišių evangelijos pasakojimą apie tai, kaip Jėzus siuntė apaštalus į pasaulį. Pasak Morkaus evangelijos pasakojimo 6-ajame skyriuje, apaštalai darė taip, kaip Jėzus liepė: jie iškeliavo, lankėsi pas žmones, vienur buvo priimti, kitur – ne. Jėzaus siunčiami mokiniai „daugelį ligonių tepė aliejumi ir išgydė“ (Mk 6, 7–13), priminė Pranciškus.

Šis aliejus mums primena ligonių patepimo Sakramentą, kuris suteikia paguodą sielai ir kūnui. Tačiau šis aliejus taip pat yra įsiklausymo, artumo, rūpestingumo ir švelnumo aliejus, suteikiamas tų, kurie globoja sergantį žmogų: tai yra kaip paglostymas, kuris paguodžia, sumažina skausmą ir sustiprina, sakė popiežius ir pridūrė: visiems mums anksčiau ar vėliau reikia šio patepimo – artumo, švelnumo – ir visi mes galime jį suteikti kam nors kitam apsilankymu, telefono skambučiu, rankos ištiesimu tiems, kuriems reikia pagalbos. Atminkime, jog vienas iš dalykų, kurio mūsų bus klausiama Paskutiniame Teisme, bus apie artumą ligoniams, sakė popiežius.

„Nė vienas ligonis tenebūna paliekamas vienas, kiekvienam tebūna suteikiamas įsiklausymo, artumo, švelnumo ir globos patepimas. Mes to prašome užtariant Švč. M. Marijai, mūsų Motinai, Ligonių sveikatai“, – sakė popiežius Pranciškus pradėdamas šio sekmadienio vidudienio maldą. Po jos popiežius suteikė palaiminimą ir dar kartą kreipėsi į susirinkusius.

Popiežius sakė, kad pastarosiomis dienomis daug meldėsi už Haitį po prezidento nužudymo ir jo žmonos sužeidimo, parėmė Haičio vyskupų prašymą sudėti ginklus, prašė Haičio gyventojų atsisakyti smurto, kurti taiką ir teisingumą, pasveikino jūrininkus sekmadienį minimos Pasaulinės jūrininkų dienos proga ir prašė visų rūpintis jūros gerove, saugoti ją nuo plastiko, pasveikino Čenstakavoje, Lenkijoje, sekmadienį Marijos radijo surengtos Šeimos piligrimystės dalyvius ir, prisiminęs Europos Globėjo šv. Benedikto liturginį minėjimą liepos 11 d., pasveikino vienuolius benediktinus ir benediktines visame pasaulyje, palinkėjo, kad Europa vieningai ugdytų savo pamatines vertybes. (SAK / Vatican News)

Liepos 11 d. Popiežiaus „Angelus“ Gemelli ligoninėje
2021 liepos 11, 12:29