Paieška

Migrantų laivelis Migrantų laivelis 

„Kito kančia – ne mūsų reikalas!“ Popiežiaus vizito Lampedūzoje metinės

2013 metų pavasarį tarnystę Šventojo Petro soste pradėjusio Pranciškaus pirmoji kelionė už Romos ribų buvo į Lampedūzą, Italijos salą Viduržemio jūroje. Ši sala ir vandenys aplink ją tapo daugybės migrantų dramų, taip pat mirčių liudininkais.

Tų metų liepos 8-ąją aukotose šv. Mišiose už nusidėjėlių atsivertimą popiežius Pranciškus pakartojo Dievo klausimą žmogžudžiui Kainui: „Kur tavo brolis?“ 

„Kas atsakingas už šį kraują? Šiandien niekas pasaulyje neprisiima už tai atsakomybės. Praradome broliškos atsakomybės jausmą. Tapome veidmainiais kaip tie kunigas ir levitas, kuriuos mini Jėzus palyginime apie gerąjį samarietį. Matome pakelėje gulintį leisgyvį brolį, galbūt mintyse tariame: „Vargšelis“, bet toliau ramiai einame savo keliu, nemanydami, kad tai mūsų reikalas. Gerovės kultūra, skatinanti mus rūpintis tik pačiais savimi, mus padaro nejautrius kito žmogaus šauksmui, mūsų gyvenimą uždaro tarsi muilo burbulo viduje. Šiame globalizuotame pasaulyje mus ištiko ir abejingumo globalizacija. Apsipratome su kito žmogaus kančia ir ji jau mūsų nesukrečia ir nedomina. Ji – ne mūsų reikalas!“, – sakė popiežius, melsdamas atleidimo už širdžių abejingumą ir už tuos sprendimus, kurie atveda prie migracijos dramų. (RK / Vatican News)

2021 liepos 08, 14:12