Paieška

Religijų maldos už taiką susitikimas Asyžiuje 1986 m. spalio 27 d. Religijų maldos už taiką susitikimas Asyžiuje 1986 m. spalio 27 d. 

Asyžiaus vyskupas: maldos vandeniu palaistyti Kolumbijos susitaikinimo viltį

Kaip jau tapo įprasta kiekvieno mėnesio 27-osios išvakarėse, Asyžiaus arkivyskupas–vyskupas Domenico Sorrentino pakvietė birželio 27-ąją, taip pat per visą liepos mėnesį, melstis už Kolumbiją. Šią, kaip ir kiekvieno mėnesio, maldos intenciją Asyžiaus vyskupija skiria popiežiaus šv. Jono Pauliaus II 1986 m. Asyžiuje vadovautam istoriniam religijų maldos už taiką susitikimui atminti.

Kviesdamas melstis už Kolumbiją D. Sorrentino patikino, jog prieš penkerius metus pasirašytas taikos susitarimas užbaigė ilgiausiai trukusį ir daugiausiai aukų pareikalavusį vidaus konfliktą Lotynų Amerikoje, tačiau, deja, rezultatai nepatvirtino lūkesčių, nuolat buvo fiksuojami susitarimų ir žmogaus teisių pažeidimai. Vyskupas priminė, kad balandžio 28 dieną prasidėję mitingai tęsiasi visuose krašto miestuose, o gausių jų dalyvių akivaizdoje teisėsaugos pajėgos vykdė rimtus pažeidimus. Nepriklausomos tarptautinės žmogaus teisių agentūros dokumentavo žmonių žudymo ir sužeidimo, dingimo be žinios ir prievartavimo, kankinimo ir neteisėto areštavimo atvejus. Mitinguose žmonės reikalauja didesnės mokesčių lygybės, ypač dabartinės pandemijos krizės padarytų nuostolių akivaizdoje.

„Kol tęsiasi demonstracijos prašome, kad iš Asyžiaus ir iš visų taiką mylinčių širdžių pakiltų karšta malda į Dievą, kad Kolumbijoje vėl būtų skiriama vietos dialogui ir tarpusavio susipratimui. Meldžiame, kad visų religijų ir išpažinimų tikintieji 1986 metų Asyžiaus susitikimo už taiką dvasioje ir pavyzdžiu maldos vandeniu palaistytų susitaikymo viltį ir birželio 27-ąją bei per visas liepos mėnesio dienas savo religinei tradicijai labiausiai atitinkančiu būdu kreiptųsi į vienatinį Dievą, prašydami Kolumbijai suteikti taikos malonę“.

Vyskupas D. Sorrentino šios maldos intencijos proga taip pat prisiminė, kad Asyžiuje nebus atskiro maldos susitikimo už Kolumbijos taiką, tačiau prašė, kad visi individualiai ar savo religinėse bendruomenėse melstųsi už ją.

Beje, popiežius Pranciškus visai neseniai, prieš jam ligoninėje liepos 4 d. atliktą chirurginę operaciją, Asyžiaus vyskupui suteikė dar daugiau atsakomybės pastoraciniame darbe. Popiežius jį be einamų trivardės vyskupijos – Asyžiaus, Umbrijos Nočeros ir Gualdo Tadino, vyskupijos ganytojo pareigų jį paskyrė kaimyninės Folinjo vyskupijos vyskupu ordinaru. Šiuo sprendimu popiežius sujungė į vieną dvi vyskupijas: Asyžiaus – Umbrijos Nočeros ir Gualdo Tadino bei Folinjo. Abi vyskupijos juridiškai lieka savarankiškos, tačiau valdomos vieno ganytojo.

Iš Neapolio metropolijos kilęs 73 m. amžiaus vyskupas D. Sorrentino asmeniškai pranešė Folinjo vyskupijos atstovams apie naują paskyrimą birželio 26 dieną Asyžiuje, Šv. Pranciškaus apsinuoginimo šventykloje surengtame susitikime, jiems perskaitė apaštališkojo nuncijaus Italijoje laišką, pranešantį apie skyrimą į Folinją, ir pristatė savo ligi šiol nueitą vyskupo gyvenimą, prasidėjusį Pompėjoje, kur nuo 2001 iki 2003 m. buvo Popiežiškosios Marijos Rožinio šventovės Pompėjoje vyskupas delegatas. D. Sorrentino Šv. Petro bazilikoje vyskupu konsekravo popiežius šv. Jonas Paulius II, kuris, skirdamas į Pompėją, jam suteikė asmeninį arkivyskupo titulą. Po mažiau nei trijų metų ganytojiškos tarnystės Pompėjoje, popiežius jį pašaukė naujam uždaviniui į Vatikaną, 2003 m. paskyrė Kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos sekretoriumi. Tačiau neilgai trukus, 2005 metų lapkritį, popiežius Benediktas XVI jį paskyrė vyskupijos centrinėje Italijoje, Asyžiaus, Umbrijos Nočeros ir Gualdo Tadino, vyskupu. (SAK / Vatican News)

2021 liepos 08, 11:36