Paieška

Popiežiaus audiencija seminarijos bendruomenei Popiežiaus audiencija seminarijos bendruomenei  

Popiežius seminaristams: klerikalizmas – kunigystės išsigimimas

Ketvirtadienį susitikęs su vidurio Italijos Markės regiono tarpdiecezinės kunigų seminarijos bendruomene, popiežius priminė šiuo metu švenčiamus šv. Juozapo metus ir prašė seminaristų bei ugdytojų sekti Bažnyčios ir Šventosios Šeimos globėjo pavyzdžiu.

Seminarijų ugdytojai ir dėstytojai seminaristams tebūnie kaip šv. Juozapas. „Seminaristai tesimoko klusnumo iš jūsų klusnumo, darbštumo – iš jūsų atsidavimo; gerumo ir dosnumo vargstančiųjų atžvilgiu – iš jūsų santūrumo ir blaivumo“, – sakė popiežius ugdytojams. Seminaristams popiežius priminė, kad Nazareto namuose, šv. Juozapo mokykloje, Jėzus susiformavo kaip žmogus. Seminarija irgi tebūna panaši vieta. Pasak Pranciškaus, reikia atsisakyti vis dar neišnykusio įsivaizdavimo, kad seminarija – tai pabėgimo nuo pasaulio vieta, apsauga nuo pasaulio keliamų pavojų. Seminarijos sienos neturi atitverti nuo kitų žmonių, sakė Pranciškus, bet kaip tik priešingai – seminarijoje būsimieji kunigai tesimoko artumo, atvirumo ir gerumo kiekvieno žmogaus atžvilgiu, ypač jautrumo kenčiantiesiems.

Popiežius taip pat įspėjo prieš uždarą dvasingumą ir ritualizmą. Malda turi būti asmeninis susitikimas su Dievu, pasitikėjimo kupinas dialogas. „Būkite budrūs, kad liturgija ir bendruomeninė malda netaptų savęs pačių šlovinimu“, – sakė popiežius ir prašė seminaristų jau dabar, dar prieš kunigystės šventimus, save suvokti kaip pasaulio užtarėjus, melstis už kitus žmones, už Bažnyčią ir visą pasaulį.

Pranciškus dar kartą griežtai smerkė klerikalizmą, pavadindamas jį kunigystės išsigimimu. Kartais jis pasireškia pernelyg griežtu elgesiu, kietu bendravimo būdu. „Jei sutinkame griežtą seminaristą ar jauną kunigą“, – sakė popiežius, – „dažniausiai kažkas negero dedasi jo viduje“.

Galiausiai popiežius ragino seminaristus dažniau bendrauti su senatvės sulaukusiais kunigais. „Daugelis jų kartais būna užmirštami, gyvena senelių namuose. Lankykite juos, kalbėkitės su jais, nes jie yra tikrasis Bažnyčios lobis“, – prašė popiežius būsimų kunigų. (JM / Vatican News)

2021 birželio 10, 15:08