Paieška

Popiežius minėjo liūdną atradimą Kanadoje, naują palaimintąją ir taikos minutę

Sekmadienio vidudienio susitikimą Šv. Petro aikštėje popiežius Pranciškus užbaigė atkreipdamas dėmesį į keletą įvykių pasaulyje ar Bažnyčioje – liūdną atradimą prie buvusios Kanados indėnų mokyklos, atakas Burkina Fase, satanisčių nužudytą naują palaimintąją, tarptautinę maldos minutę už taiką.

„Su skausmu stebiu žinias iš Kanados apie sukrečiantį 215 vaikų, buvusių Kamloops indėnų mokyklos Britų Kolumbijos provincijoje, kapaviečių atradimą. Kartu su kanadiečiais vyskupais ir visa Katalikų Bažnyčia išreiškiu artumą visiems kanadiečiams, traumuotiems šokiruojančios naujienos. Liūdnas atradimas dar geriau leidžia suprasti praeities kančias ir skausmus. Tegu Kanados politinė ir religinė vyresnybė ryžtingai tęsia darbą, kad šie liūdni įvykiai būtų nušviesti ir nuolankiai įsipareigotų eiti susitaikinimo bei išgijimo keliu“, – sakė popiežius Pranciškus.

 

„Tokie liūdni momentai yra stiprus kvietimas mums visiems atsitolinti nuo kolonizavimo modelio, taip pat nuo šiandienos ideologinių kolonizacijų, eiti vienas šalia kito kalbantis, gerbiant vienas kitą, pripažįstant visų Kanados dukterų ir sūnų teises bei kultūrines vertybes“, – tęsė popiežius ir pridūrė: „Patikėkime Viešpačiui visų Kanados indėnų mokyklose mirusių vaikų sielas, melskimės ir už kanadiečių autochtonų šeimas ir bendruomenes, paliestas skausmo. Melskimės tyloje“. 

Popiežius Pranciškus taip pat paminėjo naktį iš penktadienio į šeštadienį Burkina Faso rytuose įvykdytą teroro aktą: ginkluoti užpuolikai įsiveržė į Solhano kaimelį, beatodairiškai žudė visus, kuriuos užklupo. Skelbiama apie mažiausiai 138 žuvusius asmenis, dešimtis sužeistų, neskaičiuojant sudegintų namų. Užpuolikai nėra oficialiai identifikuoti, tačiau ataka atitinka nuo 2015 metų Malio, Burkina Faso ir Nigerio pasienio regione veikiančių islamistų džihadistų stilių. 

„Trokštu užtikrinti savo maldą už skerdynių Burkina Faso gyvenvietėje aukas. Esu arti jų šeimų narių ir viso krašto žmonių, kurie labai kenčia nuo pasikartojančių atakų. Afrikai reikia taikos, o ne karo.“

Birželio 6-osios vidudienio susitikime popiežius paminėjo ir naują palaimintąją – Kryžiaus dukterų kongregacijos seserį Mariją Laurą Mainetti, kurią prieš 21 metus nužudė trys satanizmo sektos paveiktos jaunos merginos. 

S. Marija Laura Mainetti
S. Marija Laura Mainetti

„Žiaurumas. Būtent ji, kuri mylėjo jaunuolius labiau už viską, mylėjo ir atleido blogio pavergtoms merginoms, mums paliko savo gyvenimo programą: kiekvieną mažą dalyką daryti su tikėjimu, meile ir entuziazmu. Tegu Viešpats mums visiems suteikia tikėjimo, meilės ir entuziazmo. Aplodismentai naujai palaimintajai!“, – pakvietė popiežius. Sesers Marijos Lauros Mainetti beatifikacijos apeigų pradžia Chiavenna miestelyje, Como vyskupijoje Italijos šiaurėje, numatyta 16 valandą. 

Šventasis Tėvas priminė tarptautinės Katalikų Akcijos kvietimą antradienį, birželio 8-ąją, 13 valandą kiekvienam paskirti minutę laiko maldai už taiką pagal savo religinę tradiciją. „Ypač melskimės už Šventąją Žemę ir Mianmarą“, – pridūrė popiežius. 

Pasveikinęs kitus Šv. Petro aikštėje buvusius maldininkus ir vidudienio susitikimo dalyvius, tarp kurių buvo ir gatvės menininkai bei muzikantai, popiežius palinkėjo gražaus sekmadienio ir nepamiršo paprašyti maldos už jį patį. (RK / Vatican News)

 

2021 birželio 06, 15:04