Paieška

Popiežius FAO 2019 m. Popiežius FAO 2019 m. 

Popiežius FAO konferencijai: paradoksalu, kad badauja maisto gamintojai

Nuo pirmadienio iki penktadienio nuotoliniu būdu vyksta Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) kasmetinė konferencija. Atidarymo proga popiežius Pranciškus pasiuntė laišką šiemetinei konferencijai pirmininkaujančiam Lenkijos gamtosaugos ministrui Michałui Kurtykai.

Dabartinius laikus paženklino sveikatos, ekonomikos ir socialinė krizė, kurią sukėlė COVID-19 pandemija. Nuo krizės nukentėjo daugybė pasaulio gyventojų, pasaulyje labai išaugo skaičius žmonių, kuriuos reikia skubiai aprūpinti maistu, rašo popiežius FAO konferencijos dalyviams. Pasak Pranciškaus, dabar prasidedantis ekonomikos rekonstrukcijos laikotarpis suteikia galimybę pakeisti ligšiolinį plėtros modelį ir kurti tokią žmonijos aprūpinimo maistu sistemą, kuri būtų pajėgi atlaikyti būsimas krizes.

Iš tikrųjų paradoksalu, kad maisto trūkumą šiandien kenčia tie žmonės, kurie jį gamina. Trys ketvirtadaliai skurstančių žmonių gyvena kaimo vietovėse. Jie gamina maistą, tačiau dėl sunkumų patekti į rinkas, dėl to, kad žemė jiems nepriklauso, dėl finansinių išteklių stokos, dėl menkai išvystytų infrastruktūrų ir technologijų šie žmonės patys kenčia dėl maisto stygiaus. Popiežius prašo tarptautinę bendruomenę užtikrinti, kad kiekviena šalis galėtų įdiegti mechanizmus, reikalingus maisto autonomijai pasiekti, pasitelkdama naujus vystymosi ir vartojimo modelius, kurie tarnautų žmonių pažangai, o kartu saugotų ekosistemas ir biologinę įvairovę. Kad būtų įmanoma tai pasiekti, rašo popiežius, nepakanka vien gerai parengtų programų, bet visų pirma reikia aiškaus suvokimo, kad visi priklausome vienai žmonijos šeimai ir kad esme vieni už kitus atsakingi. Reikia skirti daugiau dėmesio ir išteklių švietimui, teisingumo ugdymui ir dialogo skatinimui.

Popiežius savo laišką užbaigia patikinimu, kad Šventasis Sostas ir Katalikų Bažnyčia su savo struktūromis ir institucijomis palaiko Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos darbą ir remia visas pastangas, kuriomis tarnaujama vargingiausiems ir pažeidžiamiausiems žmonėms, siekiama teisingesnio pasaulio. (JM / Vatican News)

2021 birželio 14, 14:48