Paieška

Harisos Dievo Motinos statula Libane Harisos Dievo Motinos statula Libane  

Popiežius dalyvaus Libano Bažnyčių lyderių viršūnių susitikime

Paskelbta susikaupimo ir maldos už Libaną dienos, popiežius sušauktos ketvirtadienį, liepos 1 d., programa. Maldos susitikime ir konferencijoje dalyvaus dešimties Libano krikščioniškų bendruomenių vadovai katalikai, ortodoksai ir evangelikai, su jais melsis ir posėdžiaus popiežius Pranciškus.

„Libano krikščioniškų Bažnyčių ir bažnytinių bendruomenių vadovai į Romą atvyksta su pagalbos šauksmu ir ne vieni – juos kelionėje ir susitikime Vatikane lydės viso Libano krikščionių bendruomenės karšta malda“, – birželio 25 d. rytą spaudos konferencijoje sakė Vatikane vienas iš pagrindinių susitikimo rengėjų kardinolas Leonardo Sandri, Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas.

Susitikę su popiežiumi Šv. Mortos namuose liepos 1-osios rytą, susikaupimo ir maldos dienos dalyviai procesijos būdu keliaus iki šv. Petro kapo, prie kurio uždegs žvakę. Po įvadinės maldos Libano katalikų maronitų, sirų, melkitų, chaldėjų, armėnų, lotynų, Libano ortodoksų Antiochijos graikų, Kilikijos armėnų, sirų ir Libano evangelikų patriarchai, vyskupai ir kunigai kartu su procesija nueis iki Klemenso salės, kur dalyvaus visą dieną truksiančioje konferencijoje už uždarų durų.

Dešimties Libano Bažnyčių vadovų ir atstovų pokalbius, kuriuose dalyvaus popiežius Pranciškus, moderuos apaštališkasis nuncijus Libane.

Susitikimą baigs dalyvių procesija į Šv. Petro baziliką ir ekumeninės pamaldos, į kurias pakviesti diplomatinio korpuso nariai ir Romoje gyvenantys Libano vienuolinių kongregacijų ir pasauliečių bendruomenių atstovai.

Susikaupimo ir maldos už Libaną dienos renginius užbaigs popiežiaus Pranciškaus kalba.

Popiežius, pranešdamas apie rengiamą susikaupimo ir maldos susitikimą su Libano krikščionių lyderiais, jį pavedė Libano Dievo Motinos, Harisos Švč. M. Marijos globai. Popiežius, paskutinįjį gegužės sekmadienį kreipdamasis per vidudienio maldos susitikimą, prašė visų „malda lydėti pasirengimą šiam susitikimui ir melstis už taikią mylimos (Libano) šalies ateitį“.

Popiežius pakartojo šį prašymą ketvirtadienį audiencijoje Rytų Bažnyčias remiančio tarptautinio fondo ROACO asamblėjos dalyviams. Popiežius prašė melstis už rimtą krizę patiriantį Libaną ir raginti kitus, kad su Libano krikščioniškų Bažnyčių lyderiais liepos 1 d. melstų Šventąją Dvasią, kad ji apšviestų ir vadovautų. (SAK / Vatican News)

2021 birželio 30, 09:46