Paieška

1624788666973.JPG

„Popiežiui reikia jūsų maldų!“

Po sekmadienio vidudienio maldos popiežius Pranciškus, kaip įprasta, atkreipė dėmesį į keletą svarbių įvykių Bažnyčios ir pasaulio gyvenime.

„Šiandien, artėjant šventųjų Petro ir Pauliaus iškilmei, prašau jus melstis už popiežių. Melskitės ypatingu būdu: popiežiui reikia jūsų maldų! Ačiū. Žinau, kad tai padarysite“, – sakė Pranciškus. Pagal visuotinį Bažnyčios liturginį kalendorių, šventųjų Petro ir Pauliaus iškilmė švenčiama birželio 29 dieną. Galima priminti, kad abu apaštalai yra palaidoti Romoje, jų kapus gaubiančios Šv. Petro  ir Šv. Pauliaus už mūrų bazilikos nuo amžių yra piligrimų iš viso pasaulio traukos centrai. „Šventųjų Petro ir Pauliaus kapų aplankymas tesustiprina jumyse meilę Kristui ir Bažnyčiai“, – Šv. Petro aikštėje buvusiems piligrimams iš įvairių kraštų palinkėjo popiežius. 

 

Galima pridurti, jog per Petrines arba artimiausią iškilmei sekmadienį visoje Bažnyčioje renkama vadinamoji Šv. Petro skatiko rinkliava, skirta Šventojo Tėvo vykdomiems artimo meilės darbams ir apaštališkajai misijai remti.

Popiežius Pranciškus priminė, kad Artimųjų Rytų katalikai mini specialią taikos dieną. „Kviečiu visus melsti Dievą gailestingumo ir taikos šiam regionui. Tegu Viešpats remia visus, kurie stengiasi vardan dialogo ir broliško sugyvenimo Artimuosiuose Rytuose, kur krikščioniškas tikėjimas gimė ir yra gyvas nepaisant kančių. Ten gyvenančioms brangioms tautoms Dievas tesuteikia stiprybės, ištvermės ir drąsos“, – sakė Šventasis Tėvas. 

Jis paminėjo ir Čekijos pietryčių regioną nusiaubusį uraganą. „Meldžiuosi už mirusius ir sužeistuosius, už visus, kurie buvo priversti apleisti smarkiai nukentėjusius namus“, – sakė Pranciškus. (RK / Vatican News)

2021 birželio 27, 13:41