Paieška

Dievas yra gailestingas Tėvas Dievas yra gailestingas Tėvas 

Popiežiaus laiškas LGTB asmenų sielovadininkui

Popiežius Pranciškus pasiuntė laišką jėzuitui amerikiečiui James Martin SJ, kuris juo pasidalijo savo „Twitter“ paskyroje. Šis jėzuitas yra žinomas dėl savo darbo tarp vadinamosios LGTB bendruomenės tikinčiųjų.

Po asmeninio pobūdžio pasveikinimo popiežius priduria:

„Noriu padėkoti už tavo sielovadinį uolumą ir sugebėjimą parodyti žmonėms artumą, kokį rodė ir Jėzus, kuris atspindi Dievo artumą. Mūsų dangiškasis Tėvas su meile prisiartina prie kiekvieno ir visų savo vaikų. Jo širdis atvira kiekvienam ir visiems. Jis yra Tėvas. Dievo stilius pasižymi trimis savybėmis – artumu, atjauta, švelnumu. Tokiu būdu jis prisiartina prie kiekvieno iš mūsų. Galvodamas apie tavo sielovadinį darbą aš matau, jog nuolatos mėgini atkartoti tokį Dievo stilių. Esi kunigas visiems vyrams ir moterims, kaip ir Dievas yra Tėvas visiems vyrams ir moterims. Meldžiuosi, kad toliau eitum šiuo keliu, išlikdamas artimas, atjaučiantis ir labai švelnus. Meldžiuosi ir už tavo tikinčiuosius, tavo „parapijiečius“ ir kiekvieną, kurį Viešpats patikėjo tavo globai, kad saugotum juos ir padėtum augti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus meilėje. Prašau nepamiršti melstis už mane. Tegu Jėzus telaimina ir Šventoji Mergelė tesaugo tave. Broliškai, Pranciškus“.

Galima pažymėti, kad šiuo laišku popiežius Pranciškus nuosekliai išreiškia viso savojo pontifikato mokymą, kad krikščioniška gyva ir konkreti artimo meilė turi prasiveržti visur, nors mes žmogiškai mėgstame skirstyti, teisti, statyti socialines ar doktrinines kliūtis, instrumentalizuoti, suvokti save kaip priklausančius kokiai nors grupei, kuri turi polemizuoti su kita. Taip gali būti ir dėl teisėtų interesų ar nuomonių skirtumo, tačiau, kaip daugybę kartų ypatingojo Gailestingumo jubiliejaus metu pabrėžė popiežius Pranciškus, niekada neturime pamiršti, kad žmogiška ir pasaulio logika nėra Dievo meilės logika. Žmonių įsitikinimai, gyvenimo būdas, klaidos, nuodėmės, pareigos, patirtys, biografijos detalės nėra kliūtis, kaip daugybę kartų pabrėžė paties Jėzaus palyginimai, jo kelyje sutiktiems žmonėms ištarti žodžiai ir padaryti ženklai Dievo artumui ir gailestingumui atskleisti. Pranciškus daug kartų išryškino paradoksalią riziką supriešinti tikėjimo į Dievą ar Bažnyčios doktrinos turinį su Dievo gailestingumu, tarsi tas turinys verstų nusisukti nuo kai kurių asmenų ar grupių, tarsi jie būtų neverti Dievo meilės ir gailestingumo. Galima pridurti, jog kai kada atstumo išlaikymas teisinamas poreikiu nesudaryti įspūdžio, kaip ne kartą buvo priekaištauta Jėzui, kad pritariama kokiems poelgiams. Ir tai yra Dievo gailestingumo ir meilės liudijimo žmonėms susiaurinimas pagal žmonių logiką.

Paskutiniajame sekmadienio vidudienio susitikime, birželio 27 dieną, popiežius Pranciškus dar kartą pabrėžė pasaulį gelbstinčią ir pranašišką, o ne teisiančią evangelinę perspektyvą (žr. Jn 12, 46–47). 

„Sese, broli, leisk, kad Jėzus pažvelgtų ir išgydytų tavo širdį. Ir aš turiu tai padaryti: leisti, kad Jėzus pažvelgtų į mano širdį ir ją išgydytų. O jei jau patyrei Jo švelnų žvilgsnį, elkis panašiai, daryk kaip Jis. Apsižvalgyk aplink: pamatysi, kad daug greta tavęs gyvenančių žmonių jaučiasi sužeisti ir vieniši, jie jaučia poreikį būti mylimi – ženk žingsnį. Jėzus tavęs prašo žvilgsnio, kuris neapsiriboja paviršiumi, bet pasiekia širdį. Ne teisiančio žvilgsnio – dažnai puolame teisti kitus – bet priimančio. Atverkime širdį, kad priimtume kitus. Nes tik meilė išgydo gyvenimą, tik meilė išgydo gyvenimą. Dievo Motina, kenčiančiųjų Guodėja, tepadeda mums parodyti šiek tiek švelnumo mūsų kelyje sutiktoms sužeistoms širdims. Ir neteiskite – neteiskite asmeninio, visuomeninio, kitų gyvenimo. Dievas myli visus. Neteiskite, leiskite kitiems gyventi ir bandykite prie jų priartinti su meile“, – sakė popiežius, prieš tai pabrėžęs, jog meilė siūlo, o ne primeta. (RK / Vatican News)

 

2021 birželio 28, 13:59