Paieška

Tigrai regionas, Etiopijoje Tigrai regionas, Etiopijoje  

Humanitarinė krizė Tigrai regione. Popiežiaus malda

Sekmadienį po vidudienio maldos ir palaiminimo popiežius Pranciškus išsakė ypatingą artumą Etiopijos Tigrai regiono gyventojams, paminėjo rimtą humanitarinę krizę, dėl kurios daugelis vargstančiųjų neturi maisto. „Ten badas, žmonės alksta“, – sakė popiežius.

Pranciškus prašė kartu melstis, kad būtų nedelsiant sustabdyti smurto veiksmai, visiems užtikrintas maistas ir vaistai ir kuo greičiau atkuriama socialinė darna. Popiežius išreiškė padėką visiems, kurie stengiasi palengvinti žmonių kentėjimus ir paprašė šiomis intencijomis kreiptis į Dievo motiną „Sveika, Marija“ malda. (SAK / Vatican News)

2021 birželio 13, 13:43