Paieška

Sveikinimai Rytų Bažnyčioms Velykų proga; malda už Mianmarą

Po vidudienio maldos popiežius Pranciškus pasveikino Ortodoksų Bažnyčias ir Rytų Katalikų Bažnyčias, šį sekmadienį švenčiančias Velykų iškilmę. „Prisikėlęs Kristus visus tepripildo šviesos ir taikos, tepaguodžia ypač tas bendruomenes, kurios kenčia“, – linkėjo popiežius.

Šventasis Tėvas taip pat priminė gegužės 1-ąją Šv. Petro bazilikoje pradėtą visą mėnesį Marijos šventovėse tęsiamą maldą, kad kuo greičiau pasibaigtų pandemija. Šiame kontekste popiežius paminėjo Mianmaro Bažnyčios prašymą, kad kasdien kalbant Rožinį viena „Sveika, Marija“ būtų skirta Mianmarui. Prašykime Mariją, kad prabiltų į Mianmaro vadovų širdis, kad jie surastų drąsos siekti santarvės ir taikos, sakė popiežius.

Popiežius taip pat paminėjo penktadienį Venesueloje palaimintuoju paskelbtą vargšų gydytoją Jose Gregorio Hernándezą; pareiškė užuojautą Izraelio gyventojams dėl tragiškos nelaimės prie Merono kalno, kur žuvo dešimtys maldininkų. (JM / Vatican News)

2021 gegužės 02, 13:21