Paieška

Popiežiaus audiencija asociacijai „Meter“ Popiežiaus audiencija asociacijai „Meter“  

Popiežius: šalinti vaikų seksualinio išnaudojimo dangstymo kultūrą

Nepilnamečių išnaudojimas lygus psichologiniam žudymui, iš vaikų atimama vaikystė, todėl visų pareiga ginti vaikus nuo seksualinio išnaudojimo, jį smerkti, kurti prevencines ir pagalbos aukoms priemones, pasakė šeštadienį popiežius audiencijoje su vaikų pornografija internete kovojančios italų katalikų asociacijos „Meter“ vadovams ir darbuotojams.

Pasak popiežiaus, valstybių pareiga nustatyti tiek užsiimančius prekyba vaikų pornografija, tiek vaikų išnaudotojus. Būtina smerkti šias apraiškas ir kurti prevencines priemones visose visuomenės sferose – mokykloje, sporto, laisvalaikio, kultūros pasaulyje, religinėse bendruomenėse ir individualiai. Be to, sakė Pranciškus, nepilnamečių apsaugos srityje ir kovoje su pedofilija reikia specifinių priemonių veiksmingai paramai išnaudojimo aukoms užtikrinti.

Popiežius drąsino asociaciją „Meter“ be dvejojimo tęsti nuo 1989 m. vykdomus darbus, pasidžiaugė jos aktyviu bendradarbiavimu su vyriausybinėmis ir visuomeninėmis institucijomis, prašė skirti ypatingą dėmesį ugdymo klausimams. Pranciškus italų asociacijos atstovams patikino, jog reikia formuoti žmonių sąžines, kad iš visuomenės būtų pašalinta piktnaudžiavimo ir išnaudojimo kultūra. Žinome, kad paaiškėjus piktnaudžiavimo atvejams pirmoji reakcija šeimose, kitose institucijose, taip pat Bažnyčioje būna dangstymas. Turime kovoti su šiuo senu įpročiu dangstyti, sakė popiežius.

Pavedęs asociacijos „Meter“ darbus Mergelės Marijos globai popiežius priminė, kad Jėzaus motina yra visų vaikų motina; iš meilės savo Sūnui ji skatina mylėti visus vaikus, papuolusius į prekybos žmonėmis ir smurtavimo spąstus.

Artimo meilė yra neatskiriama nuo Dievo meilės mums ir mūsų meilės jam. Būtent todėl svarbu, kad asociacijos nariai ir vadovai, savanoriai ir bendradarbiai savo dedamas pastangas stiprintų nuolatiniu ryšiu su Dievu per asmeninę ir bendruomeninę maldą, įsiklausymu į Dievo Žodį ir dalyvavimu Eucharistijoje – vienybės ir meilės sakramente.

Nebijokite nesusipratimų ar sunkumų, darbuokitės drąsiai ir ištvermingai, lydžiu jus savo malda ir palaiminimu, padrąsino asociacijos „Meter“ atstovus popiežius. (SAK / Vatican News)

2021 gegužės 15, 13:15