Paieška

Luchano Švč. M. Marijos statula Luchano Švč. M. Marijos statula 

Rožinio malda Argentinoje, kad pasibaigtų pandemija. Popiežiaus kreipimasis

Popiežius šeštadienį, gegužės 1 d., pradėjo visą mėnesį truksiančią visos Bažnyčios vieningą maldą, kad pasibaigtų pandemija. Maldos estafetė gegužės 8-ąją persikelia į popiežiaus Pranciškaus tėvynę Argentiną, į Luchano Marijos šventovę. Maldų intencija – už dirbančius medijose.

Rožinio Luchano Marijos šventovėje proga popiežius Pranciškus kreipėsi į Argentinos vyskupus. Popiežius užtikrino savo artumą vyskupams, penktadienį, gegužės 7 d. dalyvausiantiems maldoje, – visi Argentinos vyskupai kalbės rožinį už argentiniečių tautos gerovę – ir visiems krašto katalikams šeštadienį, gegužės 8-ąją, betarpiškai ar nuotoliniu būdu dalyvausiantiems rožinio maldoje Luchano šventovėje popiežiaus intencija, kad pasibaigtų pandemija ir visi galėtų vėl normaliai gyventi ir dirbti. Rožinis Luchane prasidės 18 valandą Romos laiku, kai Argentinoje bus 13 val.

Popiežius video žinioje priminė dar vieną, jam asmeniškai gerai žinomą Luchano Marijos šventovės ceremoniją, kuriai jis anksčiau yra vadovavęs, – Marijos statulėlės pervilkimo nauja mantija per šv. Mišias gegužės 8-ąją. Šiemet Mišių metu visi krašto vyskupai bus kviečiami kartu parengti Luchano Marijos jubiliejaus programą. 2030 metais Argentina švęs Luchano Marijos stebuklo keturišimtąsias metines.

Popiežius pasakė žinąs, kad pasirengimo jubiliejui kelias labai ilgas. Pasak Pranciškaus, tai bus atminties kelionė, priminsianti visas Švč. M. Marijos visų kartų argentiniečiams suteiktas malones, tikinčiųjų piligrimystes į Luchaną pas savo dangiškąją Motiną.

„Atmintis terodo kelią į susitikimą (su Motina). Gera atmintis užtikrina saugią ateitį. Atminkite viską, ką Mergelė Marija nuveikė mūsų tėvynėje“, – video žinioje prašė popiežius Pranciškus.

Prieš daugiau kaip septynerius metus Romoje, 2013-ųjų spalio 12-osios pavakare, į Šv. Petro aikštę su popiežiumi Pranciškumi švęsti Marijos dienos susirinko daugiau kaip šimtas tūkstančių žmonių. Vėliau tą vakarą popiežius nuotoliniu būdu kreipėsi į „Marijos kelio“ dalyvius Romos vyskupijos Dievo Meilės Motinos šventovėje, o taip pat – į palydoviniu ryšiu sujungtas kitas Marijos šventoves pasaulyje, įskaitant Luchano šventovę Argentinoje. Ta proga popiežius kalbėjo apie Marijos žvilgsnį.

Šis žvilgsnis toks svarbus, patikino Pranciškus. Kiek daug galima išsakyti žvilgsniu: padrąsinimą, užuojautą, meilę, bet taip pat pavydą, išdidumą ar neapykantą. Dažnai žvilgsnis pasako daugiau už žodžius ar tai, ko nedrįstama pasakyti.

Į ką žvelgia Mergelė Marija? Žvelgia į mus visus, į kiekvieną iš mūsų. Žvelgia kaip Motina, švelniai, gailestingai, su meile. Taip žvelgė ir į Jėzų visais jo gyvenimo momentais, kuriuos apmąstome rožinio maldoje: džiaugsmingais, šviesiais, skausmingais, šlovingais. Kai esame pavargę, praradę drąsą, prislėgti problemų, žvelgiame į Mariją, jaučiame jos žvilgsnį, kuris sako mūsų širdžiai: „Stiprybės, vaike, aš esu čia, kad tave paremčiau!“ Kai jaučiame savo silpnumo ir nuodėmių svorį, žvelgiame į Mariją, kuri sako mūsų širdžiai: „Kelkis, eik pas mano Sūnų Jėzų, jame atrasi gailestingumą, svetingumą ir naujų jėgų tęsti savo kelią“.

Marija žvelgia ne vien į mus. Ji taip pat žvelgia į Jėzų ir rodo į Jėzų, visada veda link Jo, nes tik jame yra išgelbėjimas, tik jis gali paversti vienatvės, sunkumų, nuodėmės vandenį į linksmybės, atleidimo, susitikimo vyną. Tik jis“, – pasakė 2013 metais popiežius Pranciškus.

Priminsime, jog rožinio maldos estafetė meldžiant pandemijos baigties po maldos ketvirtadienį, gegužės 6-ąją, už jaunimą Aparesidos Marijos šventovėje Brazilijoje penktadienį, gegužės 7-ąją persikels į Marijos, Taikos ir laimingos kelionės Karalienės, šventovę Filipinuose, kur rožinio malda bus kalbama už šeimas, o šeštadienį, gegužės 8-ąją – į Luchano Marijos šventovę prie Argentinos sostinės Buenos Airių. (SAK / Vatican News)

2021 gegužės 06, 12:52