Paieška

Popiežius sveikino ekumeninės Sekminių vigilijos dalyvius

Šeštadienio, gegužės 22-osios, vakarą Jeruzalėje ir kitose trijose pasaulio vietose (JAV Kanzaso valstijos sostinėje Topekoje, Buenos Airėse, Romoje) vyko ekumeninė Šventosios Dvasios atsiuntimo (Sekminių) iškilmės maldos vigilija. Simbolinė pagrindinė maldos budėjimo vieta buvo Kristaus Karaliaus anglikonų bažnyčia Jeruzalėje. Vigiliją surengė ekumeninė komisija, sudaryta iš „Charis“ asociacijos narių ir kitų įvairioms Bažnyčioms priklausančių asmenų. „Charis“ vienija katalikų charizminio atsinaujinimo narius ir siekia tarnauti krikščionių bendrystei ir vienybei. Vigilijos transliacijoje paskelbta Anglikonų Bažnyčios primo Justino Welby meditacija ir popiežiaus Pranciškaus sveikinimas.

„Tai ypatinga naktis. Trokštu pasidalyti tuo, ką savo širdyje mąstau apie Jeruzalę, Abraomo vaikams šventą miestą. Mąstau apie tą kambarį, kuriame Jėzaus pažadėtoji ir Tėvo atsiųsta Šventoji Dvasia galingai išsiliejo ant Marijos ir kitų mokinių, visam laikui pakeisdama jų gyvenimą ir visą istoriją“, – savo sveikinime sakė popiežius Pranciškus, prieš tai padėkojęs ekumeninės vigilijos organizatoriams.

Šventosios Dvasios galia mokiniai pamokslavo visomis kalbomis, stebindami Jeruzalės gyventojus, piligrimus ir svečius. Lygiai taip pat jie buvo nustebinti tarpusavio meilės, kuri vyravo tarp mokinių – jie viskuo dalijosi, nieko netrūko. Broliška meilė sakė, kas jie tokie, o Šventoji Dvasia leido jiems tapti suprantamais kitiems.

Todėl, pasak Šventojo Tėvo, liūdna, kai šiandien apie krikščionis sakoma – „žiūrėkite, kaip jie pykstasi“, o ne „žiūrėkite, kaip jie myli vienas kitą“. Kartais net gali pasakyti – „žiūrėkite, kaip jie vienas kito nekenčia“.

„Kas atsitiko? Nusidėjome prieš Dievą ir mūsų brolius. Esame pasidaliję, į tūkstančius gabalėlių sudaužėme tai, ką Dievas sukūrė su tokia meile, aistra ir švelnumu. Visi iki vieno turime prašyti atleidimo iš visų Tėvo ir turime atleisti sau patiems“, – sakė popiežius Pranciškus ir pridūrė: „Krikščionių vienybė abipusėje meilėje visada buvo būtina, o šiandien jos reikia kaip niekad. Pažvelkime į pasaulį: jame siaučia epidemija, ne vien viruso, bet ir egoizmo bei godumo, dėl kurių vargšai – vis skurdesni, o turtuoliai – vis turtingesni. Gamta jau pasiekė savo galimybių ribą dėl plėšraus žmogaus elgesio. To paties, kuriam Dievas patikėjo uždavinį rūpintis žeme, saugoti jos vaisingumą“.

„Broliai, seserys, ši naktis gali tapti pranašyste, pradžia naujo mūsų, krikščionių, liudijimo, kurį turime duoti pasauliui: būti mums duotos ir  Šventosios Dvasios mūsų širdyje išlietos Dievo meilės liudytojais. Tos meilės, kuriai esame pašaukti mes, tikintys į Jėzų. Tad šią naktį kartu, tūkstančiai krikščionių visuose žemės kampeliuose, kartokime tą pačią maldą – ateik Šventoji Dvasia, ateik Meilės Dvasia, pakeisk žemės veidą ir pakeisk mano širdį“, – meldė popiežius Pranciškus.

„Šią naktį raginu jus kartu pasirodyti pasauliui tokiems, kokia buvo pirmoji krikščionių bendruomenė, apie kurią sakyta: „pažiūrėkite, kaip jie vienas kitą myli“. Išeikite kartu, užkrėskite pasaulį. Leiskimės keičiami Šventosios Dvasios, kad galėtume keisti pasaulį“, – kalbėjo Šventasis Tėvas Sekminių išvakarėse. (RK / Vatican News)

2021 gegužės 23, 07:04