Paieška

Popiežiaus audiencija asociacijos „Lazare“ atstovams 2020 m. Popiežiaus audiencija asociacijos „Lazare“ atstovams 2020 m. 

Popiežius: pasauliui reikia socialinės draugystės, kuri nė vieno neatmeta

Dievo akyse kiekvienas žmogus yra brangus turtas, dovana, gyvybė, orumas. Tarnaudami vargstantiesiems, atstumtiems, benamiams, atmestiesiems, kurių pažeistos teisės tarnaujame pačiam Viešpačiui – sako popiežius Pranciškus asociacijos „Lazare“ atstovams penktadienį audiencijos metu įteiktoje kalboje. Pranciškus drąsino nebijoti perduoti vargstantiesiems vilties ir meilės žibintą, juos gelbėti ir globoti taip, kad ir jie galėtų padėti sugražinti viltį kitiems vargdieniams.

Būkite jautrios Dievo atjautos liudytojai pasaulyje, kuriame vyrauja savanaudiškumo, individualizmo, abejingumo, atmetimo, vargšų ir silpnųjų žeminimo kultūra. Asociacijos „Lazare“ apaštalavimo darbai padeda suprasti, jog kiekvienas asmuo yra šventumo istorija, neįkainojamos vertės dovana.

Jus trokštate būti tarnaujančiais asmenimis – Dievo rankomis, akimis, ausimis ir šypsena ypač tiems, kuriuos prislėgė gyvenimo žaizdos ir našta, parašė popiežius. Jis pasidžiaugė, kad asociacijos nariai savo įsipareigojimu ir pasiaukojimu priimti vargstančiuosius į savo namus, kad  suteiktų sąlygas visaverčiam, oriam gyvenimui, dalijantis viskuo – ne tik būstu, maistu, apranga bet ir bendravimu, dvasine parama, stengiasi būti krikščionimis ne vien žodžiu, o darbais.

Popiežius skyrė audienciją asociacijos, kuriai priklauso tiek vargdienių globėjai, tiek jų globojami vargstantieji, įsikūrimo dešimtmečio proga. Popiežius patikino, jog asociacijos „Lazare“ globojami asmenys, kaip visaverčiai juos globojančiųjų šeimų nariai, irgi dalyvauja asociacijos įsipareigojime gelbėti kitus dėl įvairiausių priežasčių gyvenimo nuviltus ir gyvenimo paribiuose atsidūrusius žmones.

Brangūs draugai, rašo Pranciškus, kreipdamasis ir į buvusius benamius, jūs, kurie dabar džiaugiatės liudijama artimo meile ir išgyvenate nepaprastai gražų laikotarpį po liūdesio, vienatvės, ašarų, atstūmimo ir atmetimo prislėgto gyvenimo žinokite, kad esate brangi dovana, leidžianti pamatyti Viešpaties meilę. Nesate šiukšlės, antraeiliai žmonės, netikėliai, kaip kad bando įtikinti šiuolaikinė visuomenė. Dievo akyse jūs esate turtas, dovana, gyvenimas, orumas. Jūsų veiduose matome kenčiantį Kristaus veidą, kviečiantį neatidėlioti meilės ir būti atvertos širdies.

Patyrę tiek daug gero ir dėmesio galite savo ruožtu tapti vyrais ir moterimis, galinčiais pakelti kitus, paguosti, gydyti gyvenimo žaidas ir leisti pamatyti Dievą veikiantį jūsų gyvenimo širdyje. Drąsinu įsipareigoti kiekvieną gyvenimo akimirką priimti kaip malonę, nebebūti bevardžiais ir savo gyvenimą paaukoti grožiui ir gėriui.

Būkite ištikimi savo tikslams, parašė Pranciškus kreipdamasis į asociacijos „Lazare“ atstovus.  Šiandien kaip niekad reikia darbuotis dėl broliškais santykiais grįsto gyvo pasaulio ir visuomenės. Pasak popiežius, meilė kitam vardan to, kad yra, verčia stengtis visu kuo padėti susikurti gyvenimą. Tik puoselėdami šitokį santykių stilių galėsime įgyvendinti socialinę draugystę, kuri nieko neatmeta, ir visiems atvirą brolybę. (SAK / Vatican News)

2021 gegužės 21, 14:43