Paieška

Popiežius pristatė savo dvasios vadovo t. M. A. Fiorito SJ knygą

Pirmadienį buvo paskelbta popiežiaus Pranciškaus video žinia, kurioje jis pristato ir komentuoja argentiniečio jėzuito Migelio Angelo Fiorito knygą „Ieškoti Dievo valios ir ją surasti. Šv. Ignaco Lojolos dvasinių pratybų praktinis vadovas“. Tėvas M. A. Fiorito SJ (1916–2005) buvo popiežiaus Pranciškaus – Jorge Mario Bergoglio – dvasios vadovas.

Tai tikra brangakmenių kasykla, padedanti įsigilinti į šv. Ignaco dvasinių pratybų gelmes, sako Pranciškus, knygos autorių vadindamas mokytoju, kuris suteikia paprastą, bet būtiną ir labai vertingą pagalbą. Pagalba, kurią suteikia ši knyga, – tai pagalba žmogaus laisvei.

Pasak Pranciškaus, tėvo M. A. Fiorito SJ vadovas padeda per ignaciškąsias dvasines pratybas pajusti ir atpažinti Dvasios dvelksmą, kuris mus skatina taip reformuoti savo gyvenimą, kad jo konkretume vykdytume Dievo valią. Popiežius atkreipia dėmesį į knygos autoriaus vartojamą reformos, gyvenimo reformavimo sąvoką, kuri, beje, labai dažnai naudojama ir kitose bažnytinio gyvenimo sferose. Ignaciškosiose dvasinės pratybose savęs reformavimas nereiškia siekimo atkurti tai, kas buvo deformuota, bet visų pirma reiškia siekimą susikurti naują stilių, naujais kriterijais pagrįsti pasirinkimus, sekti Viešpaties pavyzdžiu. Kitaip tariant, savęs reformavimas – tai ne savęs tobulinimas, bet savęs rengimas misijai.

Popiežius Pranciškus pamini apaštalo Petro pavyzdį. Į Petro išpažinimą, kad jis esąs nusidėjėlis, Viešpats atsako kvietimu jį sekti. Viešpats nereikalauja iš Petro tobulumo, o reikalauja pasiryžimo ganyti jo avis, būti žmonių žveju. Viešpats neprašo, kad Petras visų pirma pertvarkytų savo vidų, pašalintų visus trūkumus, bet suteikia jam misiją – siunčia skelbti Evangelijos. Tėvas M. A. Fiorito moko, kad šv. Ignaco dvasinių pratybų esmė – tai ne ištobulinti save pačius, bet aiškiau atpažinti mums skirtą Dievo valią. (JM / Vatican News)

2021 gegužės 10, 13:21