Paieška

Popiežius: sveikata svarbesnė už vakcinų intelektinės nuosavybės įstatymus

Popiežius Pranciškus pasveikino gegužės 8 d. per kelis didžiuosius pasaulinius televizijos kanalus ir socialinius tinklus transliuoto koncerto „Vax Live – The Concert To Reunite the World“ organizatorius, atlikėjus ir žiūrovus. Koncertas buvo surengtas siekiant atkreipti dėmesį į besivystančių šalių situaciją, kad ir jų gyventojams būtų užtikrinta prieiga prie vakcinų nuo COVID-19.

„Brangūs jauni žmonės – jauni amžiumi ir dvasia – priimkite nuoširdų sveikinimą, kurį jums siunčia senas žmogus, kuris nedainuoja ir nešoka, kaip jūs, tačiau, kaip ir jūs, tiki, kad neteisingumą ir blogį įmanoma nugalėti“, – kreipėsi popiežius koncerto metu perduotoje video žinioje.

Koronavirusas atnešė mirtį ir kančias, kurios paveikė visų žmonių, ypač labiausiai pažeidžiamų, gyvenimą, sakė popiežius, ragindamas visada atsiminti pažeidžiamus ir visuomenės paribiuose atsidūrusius žmones. Kai aplink tiek daug tamsos ir netikrumo, mums labai reikia šviesos ir vilties. Visi trokštame kelio, kuris vestų į pagijimą ir išsigelbėjimą. Popiežius patikslino, kad jis kalba apie pagijimą nuo pat šaknų, apie ligos priežasties, o ne tik simptomų pašalinimą. Ligotose šaknyse yra įsiveisęs individualizmo virusas, kuris kenkia laisvei, lygybei ir brolybei, padaro mus abejingus kitų kančioms.

Pasak popiežiaus, viena šio viruso rūšių yra uždaras nacionalizmas, kuris užkerta kelią vakcinavimo internacionalizavimui. Kita to paties viruso rūšis yra rinkos ir intelektinės nuosavybės įstatymų kėlimas aukščiau meilės ir visų žmonių sveikatos. Dar kita rūšis – kai skatiname sergančią ekonomiką, leidžiančią keliems labai turtingiems turėti daugiau, nei visa likusi žmonija, veikiančią pagal tokius gamybos ir vartojimo modelius, kurie žlugdo planetą – mūsų bendrus namus. Šie dalykai yra tarpusavyje susiję. Kiekviena socialinė neteisybė, kiekvienas skriauda, padaryta vargstančiam ir kenčiančiam žmogui, daro poveikį mums visiems ir aplinkai. Gamta ir žmogus yra susiję.

Dievas Kūrėjas tepripildo mūsų širdis dosnumo, kad sugebėtume atsisakyti individualizmo ir siektume visų gėrio, tęsė Pranciškus, teįkvepia teisingumo dvasią, kuri mus mobilizuotų užtikrinti visuotinę prieigą prie vakcinų, laikinai sustabdant intelektinės nuosavybės teises, teduoda mums bendrystės dvasią, kuri padėtų mums kurti kitokią – įtraukesnę, teisingesnę ir tvaresnę – ekonomiką. Ir šia proga popiežius pakartojo, kad iš pandemijos krizės, kaip ir iš visų krizių, galime išeiti pasikeitę į gera arba į bloga. Viskas priklauso nuo mūsų sugebėjimo išradingai ieškoti naujų kelių.

Savo sveikinimą popiežius baigė malda, kad Dievas, visų gydytojas ir gelbėtojas, paguostų kenčiančius, priimtų į savo karalystę mirusius, o mus, žemės keleivius, apdovanotų atnaujinta brolyste, visuotiniu solidarumu, sugebėjimu atpažinti gėrį ir grožį, kurį jis pasėjo kiekviename iš mūsų. (JM / Vatican News)

2021 gegužės 08, 13:00