Paieška

Popiežius prašo melstis už taiką Šventojoje Žemėje

Penktadienį priimdamas naujus kelių šalių ambasadorius prie Šventojo Sosto popiežius Pranciškus paminėjo izraeliečių ir palestiniečių susitarimą dėl paliaubų. „Dėkoju Dievui, kad buvo priimtas sprendimas sustabdyti ginkluotus susidūrimus ir linkiu, kad būtų einama dialogo ir taikos keliais“, – sakė Pranciškus.

Šeštadienio pavakare, 17 valandą Lietuvos laiku, Šventosios Žemės katalikų vyskupai kartu su tikinčiaisiais Jeruzalės Šv. Stepono bažnyčioje švenčia Sekminių vigiliją ir meldžia taikos dovanos. Popiežius paragino visus Katalikų Bažnyčios ganytojus ir tikinčiuosius prisidėti prie šios maldos. „Tegu kiekvienoje bendruomenėje kyla maldavimas į Šventąją Dvasią, kad izraeliečiai ir palestiniečiai surastų dialogo ir atleidimo kelią, kad taptų kantriais taikos ir teisingumo kūrėjais, atsiverdami, žingsnis po žingsnio, bendrai vilčiai ir gyvenimui kaip broliai“, – ragino popiežius Pranciškus.

2021 gegužės 22, 13:27