Paieška

Popiežius pradėjo maldos maratoną, kad pasibaigtų pandemija

Popiežius Pranciškus šeštadienį, gegužės 1-ąją, dvasinėje vienybėje su visa Bažnyčia, kreipėsi į Dievo Motiną Mariją su prašymu, kad pasibaigtų žmoniją jau metus kankinanti pandemija ir visi žmonės galėtų vėl sugrįžti į įprastas gyvenimo ir darbo vėžes.

Popiežius rožinio maldą Šv. Petro bazilikos Grigaliaus koplyčioje prie Marijos, krikščionių pagalbos, paveikslo pradėjo simboliniu žibinto uždegimu ir tradicinės giesmės žodžiais: „Sub tuum præsidium confugimus“.

Prašome visų, kurie dabar negalėjo dalyvauti, kad budėtų savo šventovėse ir vienytųsi malda iš savo namų, darbo vietų, parapijų. Visi kartu melskime:

„Brangūs broliai, seserys, pandemija giliai įsirėžė į mūsų gyvenimą. Šis išbandymas yra proga paliudyti tikėjimą, sužadinti viltį, daryti artimo meilės darbus kūnui ir dvasiai. Daugelį slegia skausmas dėl artimo asmens netekties arba dėl negalėjimo jo palydėti mirties momentu ar laidojant. Šeimų ir visuomenės santykiai patiria didelį išbandymą, ekonomikos ir darbo krizė kelia baimę dėl vis dar neaiškesnės mūsų šeimų ateities. Tai išgyvendami pasijuntame tarsi pirmykštė krikščionių bendruomenė, apie kurią Apaštalų darbai pasakoja labai įtaigiu vaizdu: „Bendrija karštai meldėsi Dievui“ (Apd 12, 5). Mes irgi trokštame vienytis, kad mūsų malda pasiektų Dievą, kad jis išklausytų mūsų prašymus. Šį gegužės mėnesį vienijamės, kad kartu su Dievo Motina Marija išsakytume prašymą, kad pasibaigtų dabartinis pandemijos išbandymas. Ką tik įžiebtas žibintas teprimena mūsų bendruomenėms, kad esame pašaukti melsti pandemijos pabaigos.“

Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo Gimdytoja! Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk. Mergele garbingoji ir palaimintoji, mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja, su savo Sūnumi mus sutaikink, savo Sūnui mus paveski, savo Sūnui mus atiduoki!

Popiežiaus prašymu, rožinio malda, kad pandemija baigtųsi, bus kalbama vis iš kitos Marijos šventovės pasaulyje per visas šio Marijai skirto mėnesio dienas. Kiekviena gegužės diena ir tą dieną kalbamas rožinis bus skiriami už labiausiai nuo pandemijos kenčiančių žmonių grupes – negalėjusius atsisveikinti su artimaisiais, sveikatos darbuotojus, vargstančius ir benamius, patiriančius ekonominius sunkumus ir už visus mirusius.

„Maldos maratono“ koordinavimą popiežius pavedė Popiežiškajai naujojo evangelizavimo tarybai, kuri išplatino trisdešimties Marijos šventovių sąrašą, kuriose bus kalbamas rožinis už pandemijos pabaigą. Rožinio malda bus transliuojama tiesiogiai kiekvienos dienos 18 val. Romos laiku per Vatikano medijų platformą.

Rengėjai taip pat paprašė visų Marijos šventovių visame pasaulyje dalyvauti „maldos bėgime“ ir kuo plačiau paskelbti apie rožinį už pandemijos pabaigą, kad kuo daugiau dvasininkų, šeimų ir tikinčiųjų dalyvautų maldoje į Mariją, prisijungtų prie visą pasaulį apimančios maldos per savo išmaniuosius telefonus ar kitas priemones, nesvarbu, kur jie bebūtų rožinio maldos valandą, – namuose, pakeliui automobilyje, troleibuse, gatvėje ar kitur.

Popiežius maldos rožinio maratoną už pandemijos pabaigą pradėjo prie Marijos, krikščionių pagalbos, paveikslo Grigaliaus koplyčioje, Vatikano bazilikoje ir jį asmeniškai užbaigs gegužės 31 d. Vatikano soduose prie vienos iš ten esančių Marijos koplyčių, tačiau kol kas nenurodyta, prie kurios.

Marijos, Krikščionių pagalbos, paveikslas yra VII amžiaus nežinomo autoriaus tapyba ant lentų, laikytas Šv. Leono oratorijoje senojoje konstantiniškoje Vatikano bazilikoje, o perstačius šv. Petro baziliką jis buvo pirmasis paveikslas, iškeltas į pirmąją užbaigtą naujosios šventovės koplyčią, kurią 1578 m. konsekravo popiežius Grigalius XIII. Šios koplyčios altoriuje palaidotas Bažnyčios tėvas šv. Grigalius Nazianzietis.

Marijos, Krikščionių pagalbos, paveikslas buvo restauruotas, jis sugrįžo į Grigaliaus koplyčią 2013 m. po naujo popiežiaus išrinkimo, todėl po juo užrašytas kreipinys, kuriuo popiežius Pranciškus pavestas Marijos, krikščionių pagalbos, globai. (SAK / Vatican News)

2021 gegužės 01, 18:29