Paieška

Popiežius pasveikino jėzuitų žurnalo redakciją

Popiežius Pranciškus parašė laišką Romoje jėzuitų leidžiamo dvisavaitinio žurnalo „La Civiltà Cattolica“ redakcijai ir padėkojo už naują žurnalo skaitmeninę versiją ispanų kalba.

Jėzuitų žurnalas „La Civiltà Cattolica“ buvo įkurtas 1850 m. Neapolyje, tačiau netrukus jo redakcija persikėlė į Romą. 2017 m. buvo pradėta žurnalo ​​internacionalizacija. Šiuo metu jis skelbiamas internete aštuoniomis kalbomis – italų, anglų, prancūzų, ispanų, kinų, korėjiečių, japonų ir rusų. Visi žurnalo kalbiniai variantai rengiami Romoje, „Villa Malta“ jėzuitų namuose. Ispaniškoji žurnalo redakcija glaudžiai bendradarbiauja su Ispanijos ir Lotynų Amerikos kultūriniu ir bažnytiniu pasauliu. Žurnalo versija ispanų kalba – www.laciviltacattolica.es – sukurta prasidedant šv. Ignaco Lojolos metams, kuriais Jėzaus Draugija mini savo steigėjo atsivertimo 500-ąsias metines.

Šis žurnalas yra unikalus ne tik dėl to, kad jam jau sukako 170 metų, bet ir dėl to, kad tai ne tik žurnalas, bet ir jo rengėjų kolegijos išgyvenama ir kitiems perduodama nepaprastai turtinga dvasinė, bendruomeninė ir intelektinė patirtis, rašo Pranciškus, sveikindamas „La Civiltà Cattolica“ redakciją, kuri nuo dabar rašys ir skaitytojams iš daugiau kaip dvidešimties ispaniškai kalbančių šalių.

„Irkluokite! Plaukite į atvirą jūrą!“, – rašo popiežius, ragindamas tarnauti tiesos ir teisingumo alkstantiems žmonėms, padėti jiems ieškoti Dievo ten, kur jie gyvena, įvairiose Ispanijos, Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regiono tautų filosofinio ir teologinių refleksijų srityse, jų kultūrose, mokslo, meno ir socialinės bei politinės veiklos sferose. Popiežius prašo ypač šiais krizės laikais padaryti žmonėms labiau prieinamą Dievo karalystės Evangelijos žinią. (JM / Vatican News)

2021 gegužės 20, 15:00