Paieška

Gazoje Gazoje 

Popiežius prašo palestiniečius ir izraeliečius susitaikyti

Popiežius išsakė susirūpinimą dėl įvykių Šventojoje Žemėje, pasmerkė įnirtingus ginkluotus susirėmimus tarp Gazos Ruožo ir Izraelio, nuo kurių nukentėjo ir žuvo daug žmonių, įskaitant vaikus, Dievo vardu meldė palestiniečius ir izraeliečius taikytis, taip pat prašė tarptautinės bendruomenės pagalbos, kad nutiltų ginklai ir per dialogą būtų siekiama taikos.

Popiežius sekmadienį, gegužės 16 d., po vidudienio maldos, sakė, kad su labai giliu susirūpinimu seka įvykius, perspėjo dėl pavojaus, kad ginkluoti veiksmai tarp Gazos Ruožo ir Izraelio sukels dar daugiau mirčių ir naikinimo.

„Sužeista ir žuvo daug nekaltų žmonių, įskaitant vaikus, – tai baisu ir nepateisinama. Jų mirtis yra ženklas, kad norima ne kurti bendrą ateitį, o naikinti“, – sakė Pranciškus.

Augančius neapykantos ir keršto veiksmus įvairiuose Izraelio miestuose popiežius pavadino „rimta žaizda brolybei ir taikingam piliečių sugyvenimui, kurią bus sunku užgydyti, jei tuoj pat nebus pradėtas dialogas“.

„Kur nuves ši neapykanta ir šis kerštas? Ar tikrai manome, kad kuriame taiką naikindami kitą?“ – klausė popiežius. Jis karštai ragino susitaikinti, atsakingųjų prašė nutildyti ginklus, reiškė viltį, kad to siekti padės tarptautinė bendruomenė.

„Nepaliaujamai melskimės, kad izraeliečiai ir palestiniečiai atrastų dialogo ir atleidimo kelią, kad taptų veiksmingais taikos ir teisingumo kūrėjais ir kad žingsnis po žingsnio atsivertų bendrai vilčiai ir broliškam sugyvenimui“.

Popiežius užbaigė kreipimąsi kvietimu kartu kreiptis į Taikos Karalienę Mariją ir sukalbėti „Sveika, Marija“ už visas aukas, ypač už žuvusius vaikus. (SAK / Vatican News)

2021 gegužės 16, 13:24