Paieška

Popiežius kvietė taikai Jeruzalėje, priminė beatifikaciją ir Motinos dieną

Po sekmadienio vidudienio maldos popiežius Pranciškus dar kartą kreipėsi į Romos gyventojus ir piligrimus Šv. Petro aikštėje ir priminė keletą pastarojo laiko aktualijų – vienos džiugina, o kitos kelia nerimą ir liūdesį. Visų pirma Šventasis Tėvas apgailestavo, kad vėl prasidėjo susirėmimai Jeruzalės mieste.

„Meldžiu, kad jis būtų susitikimų, o ne susidūrimų, maldos ir taikos vieta. Visus kviečiu ieškoti bendrų sprendimų, kad Šventojo Miesto daugiakultūrė ir daugiareliginė prigimtis būtų gerbiama, kad laimėtų brolybė. Prievarta gimdo prievartą. Gana susirėmimų!“ – sakė popiežius.

Pranciškus pakvietė maldininkus melstis už šeštadienio teroro išpuolio Afganistane, Kabulo mergaičių mokykloje, aukas. „Melskimės už kiekvieną iš jų ir jų šeimas. Dievas tesuteikia taiką Afganistanui“, – sakė popiežius. Jis paminėjo ir trečią kraštą, kur vėl kyla įtampa ir rizikuojama pralieti daug kraujo, – Kolumbiją. „Čia yra daug kolumbiečių, melskimės už jūsų tėvynę“, – kvietė Šventasis Tėvas.

Su kraujo praliejimu susijusi ir sekmadienį Sicilijoje įvykusi Rosario Angelo Livatino, teisingumo ir tikėjimo pavyzdžio, mafijos aukos, beatifikacija. Tarnaudamas bendruomenei kaip itin sąžiningas teisėjas jis niekada nepasidavė korupcijai, stengėsi ne pasmerkti, o pakeisti, savo darbą visada patikėdavo Dievo globai.  

„Dėl to ir tapo Evangelijos liudytoju iki herojiškos mirties. Tegu jo pavyzdys visus, ypač teisėjus, paskatina ištikimai ginti teisingumą ir laisvę. Paplokime naujajam palaimintajam!“, –  pakvietė Pranciškus. 

Sveikindamas Romos miesto gyventojus ir maldininkus popiežius paminėjo fibromialgijos ligonius, išreiškė jiems artumą ir viltį, kad ši liga sulauks deramo dėmesio. Būtent šiuo tikslu gegužės 12-ąją minima pasaulinė šiai patologijai skirta diena. Galiausiai Šventasis Tėvas priminė daug kur švenčiamą Motinos dieną.

„Negalime nepaminėti mamų! Šį sekmadienį įvairiuose kraštuose minima Motinos diena. Sveikinkime visas pasaulio mamas, taip pat ir tas, kurių nebėra mūsų tarpe. Paplokime mamoms“, – kvietė Pranciškus. (RK / Vatican News

 

2021 gegužės 09, 14:55