Paieška

Šv. Ignaco atsivertimo metų logotipas Šv. Ignaco atsivertimo metų logotipas 

Popiežius jėzuitams: būkime kelio ženklai, rodantys kelią Dievop

Jėzaus Draugija ir visa ignaciškojo dvasingumo šeima savo steigėjo šv. Ignaco Lojolos atsivertimo 500 metų jubiliejaus proga surengė virtualų maldos vakarą „Melskis su mumis“, prie kurio prisidėjo popiežius Pranciškus. Malda buvo transliuojama per internetą Sekminių sekmadienį, gegužės 23-ąją, trimis kalbomis – anglų, ispanų ir prancūzų, trijose laiko juostose – 20 val. Manilos laiku, 20 val. Romos laiku ir 20 val. Niujorko laiku.

Apie pusės valandos trukmės maldą pradėjo Jėzaus Draugijos vyresnysis t. Artuo Sosa, pakvietęs pradėti Ignaco metus vieninga malda, po to liudijimais pasidalijo kiti jėzuitai iš įvairių provincijų, taip pat popiežius Pranciškus.

Popiežius pasidžiaugė galįs prisidėti prie vieningos jėzuitų šeimos maldos prasidedant Ignaco atsivertimo jubiliejiniams metams, išreiškė viltį, kad visi, kurie semiasi įkvėpimo iš Ignaco Lojolos gyvenimo ir šventumo pavyzdžio, galės šiuos metus išgyventi kaip tikrą atsivertimo patirtį.

Pasak Pranciškaus, Pamplonoje prieš penkis šimtus metų Ignaco pasaulietiškos svajonės staiga sudužo į šipulius. Ignacą sužeidęs patrankos sviedinys pakeitė jo gyvenimą ir pasaulio istoriją. Regimai menki dalykai gali tapti svarbiais, pasakė popiežius ir tęsė:

„Nuo patrankos sviedinio subliuško Ignaco gyvenimo ketinimai. Bet Dievo planuose Ignacui buvo numatyta kai kas daug svarbiau. Dievo svajonė buvo ne Ignaco žygiai, o sielų gelbėjimas. Dievo svajonė buvo išganymas, išėjimas į visą pasaulį su nuolankiu ir neturtėliu Jėzumi.“

Pranciškus patikino, jog atsivertimo klausimas yra svarbus kasdien. Tai retai būna vienkartinis įvykis. Ignaco atsivertimas prasidėjo Pamplonoje, bet ten nesibaigė. Ignacas diena iš dienos visą gyvenimą ėjo atsivertimo keliu. O tai reiškia, kad savo gyvenimo centru jis padarė Kristų. Jis tai darė per įžvalgų atpažinimą. Nebūtinai iš karto pasiseka atpažinti; tai yra tarsi plaukimas jūra. Reikia kompaso, nes šioje kelionėje būna daug vingių ir posūkių, joje reikia pasikliauti Šventąja Dvasia, kuri nuveda iki susitikimo su Viešpačiu.

Popiežius kalbėjo ir apie žemiškojoje kelionėje, panašiai kaip Ignaco gyvenime, sutinkamus kitus žmones. Šie kiti yra kelio ženklai, jie mums padeda tęsti kelionę, mus vis iš naujo kviečia atsiversti. Tai broliai ir seserys, taip pat situacijos. Dievas kalba ir per juos. Klausykimės kitų, apmąstykime situacijas. Ir mes būkime kelio ženklai kitiems, rodykime kelią Dievop. Atsivertimas visada yra dialogas, dialogas su Dievu ir su kitais žmonėmis, dialogas su pasauliu.

Meldžiu, sakė popiežius Pranciškus, kad visi, kurie semiasi iš ignaciškojo dvasingumo, galėtų kartu kaip šeima eiti atsivertimo keliu. Ir meldžiu, kad daugelis kitų žmonių galėtų atrasti Dievo Ignacui suteikto dvasingumo turtus.

Popiežius Pranciškus suteikė savo palaiminimą, meldė, kad Ignaco metai tikrai paskatintų išeiti į pasaulį, padėti sieloms, visa matant naujai Kristuje. Jis palinkėjo, kad tai kartu būtų paskatinimas jėzuitų šeimai padėti vieni kitiems.

„Niekas neišsigelbsti vienas: išsigelbėjame būdami bendruomenėje arba visai neišsigelbėjame. Niekas kitas neparodo kelio. Tik Jėzus mums parodė kelią. Vieni kitiems padėkime atrasti šį kelią ir juo eiti.“ (SAK / Vatican News)

2021 gegužės 24, 13:51