Paieška

Popiežius su Italijos vyskupais Popiežius su Italijos vyskupais 

Popiežius atidarė Italijos vyskupų konferencijos posėdį

Pirmadienio pavakare popiežius Pranciškus atidarė Italijos vyskupų konferencijos plenarinę sesiją. Popiežius yra Romos vyskupas, jam taip pat priklauso istorinis Italijos primo titulas, dėl to jis dalyvauja Italijos vyskupų kasmetiniuose plenariniuose posėdžiuose ar bent pasiunčia sveikinimą. Dažnai Italijos vyskupų konferencijos posėdžiai vyksta Vatikane, Vyskupų Sinodo salėje. Šį kartą posėdis vyksta vieno Romos viešbučio konferencijų salėje.

Susitikęs su posėdį pradedančiais dviem šimtais Italijos vyskupų, Pranciškus pateikė keletą pastabų apie Bažnyčios sinodiškumą, apie kandidatų į seminarijas atranką ir būsimų kunigų ugdymą. Šios temos, tarp kitų, numatytos ir iki penktadienio vykstančio Italijos vyskupų konferencijos posėdžio dienotvarkėje. Pasak Pranciškaus, klaidos, kurių padaroma tiek priimant kandidatus į seminarijas, tiek ir ugdymo proceso metu, padaro daug žalos visai bendruomenei. Popiežius atkreipė dėmesį į kartais nepakankamai kritiškai įvertinamą kandidatų į seminaristus būdo griežtumą. Kiek daugiau dėmesio savo kalboje skirdamas Italijos Bažnyčios sinodiniam keliui, popiežius paminėjo prieš kelerius metus Florencijoje vykusį Italijos Bažnyčios atstovų susitikimą, kuriame buvo kalbama apie Bažnyčią kaip bendruomenę, susidedančią iš kartu keliaujančių mažų bendruomenių. Bažnyčia tvarko savo gyvenimą priimdama sprendimus iš apačios, pradedant nuo parapijų, nuo mažų bendruomenių. Tam reikia kantrybės, reikia laiko ir noro kalbėtis su žmonėmis, tačiau šis kelias pasiteisina, nes tokiu būdu priimamuose sprendimuose atsispindi Dievo tautos išmintis. Popiežius paminėjo ir neseniai paskelbtą pasirengimų būsimajam Vyskupų sinodui tvarką, kurioje atsispindi tai, ką jau prieš kelis dešimtmečius  skelbė Vatikano II Susirinkimo konstitucija „Lumen gentium“ – kad Dievo tauta, kaip visuma, tikėjimo klausimais yra neklystanti. (JM / Vatican News)

2021 gegužės 25, 16:09