Paieška

Popiežius su būsimais diplomatais Popiežius su būsimais diplomatais 

Popiežius aplankė Vatikano diplomatus rengiančią akademiją

Ketvirtadienio, gegužės 27-osios, popietę popiežius Pranciškus aplankė Romos senamiestyje įsikūrusią Popiežiškąją Bažnyčios akademiją, kuri rengia personalą Šventojo Sosto diplomatinei tarnybai.

Popiežiškoji Bažnyčios akademija yra seniausia pasaulyje iki šių dienų be pertraukos veikianti diplomatų mokykla. Ją 1701 m. įkūrė popiežius Klemensas XI. Akademija suteikia specifinį išsilavinimą jauniems kunigams, kurie priimami į Šventojo Sosto diplomatinę tarnybą. Šventasis Sostas šiuo metu palaiko diplomatinius santykius su beveik visomis pasaulio valstybėmis, savo atstovus taip pat turi pagrindinėse tarptautinėse organizacijose. Akademija nėra atvira visiems norintiems. Kas priimamas į šią mokyklą, priimamas ir į Šventojo Sosto diplomatinę tarnybą.

Tarp šios akademijos absolventų yra ir keletas lietuvių: kardinolas Audrys Juozas Bačkis, iki paskyrimo Vilniaus arkivyskupu kelis dešimtmečius dirbęs Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje; prieš dešimtį metų miręs apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Jonas Bulaitis (1933–2010); šiuo metu Šventojo Sosto nunciatūroje Nairobyje dirbantis mons. Visvaldas Kulbokas ir Vatikane dirbantis Valstybės sekretoriato pirmojo (bendrųjų reikalų) skyriaus administracinio departamento vadovas mons. Rolandas Makrickas. Nuo 2000 iki 2007 m. akademijos prezidentas buvo ispanas arkivyskupas Justo Mullor Garcia (1932–2016), pirmasis apaštališkasis nuncijus nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje.

Šiuo metu akademijoje studijuoja 38 kunigai iš 25 pasaulio šalių. (JM / VaticanNews)

2021 gegužės 28, 15:24