Paieška

Popiežiaus žinia Ispanijos vienuoliams: nepraraskite ryšio su tikrove

Popiežius Pranciškus pasiuntė video žinią Ispanijos vienuoliams ir vienuolėms, minintiems nacionalinę pašvęstojo gyvenimo savaitę.

Reikia suprasti pašvęstojo gyvenimo turtingumą, kad jis duotų vaisių. Ne tik suprasti pašvęstąjį gyvenimą, priduria Šventasis Tėvas, bet ir kasdien drąsiai bei ištikimai gyventi pagal savo pašaukimą. „Ne tik suprasti, bei ir gyventi. Ne tik teorija, bet ir praktika.“ Pranciškus sako, jog, kaip ir viską Bažnyčioje, taip ir pašvęstąjį gyvenimą galime suprasti tik drąsiai leisdamiesi į kelionę, tik kiekvieną dieną vis iš naujo save pašvęsdami ir paaukodami. Kad suprastume pašvęstąjį gyvenimą, reikalingas dialogas su mus supančia tikrove. Jei pašvęstasis gyvenimas praranda ryšį su tikrove, jei nutrūksta kasdienis dialogas,  tuomet ir pašvęstųjų gyvenimas pasidaro nevaisingas.

Popiežius sakė, kad jis dažnai pagalvoja apie kai kurių pašvęstojo gyvenimo institutų nevaisingumą ir dažniausiai kaip nevaisingumo priežastį atpažįsta būtent jų atitolimą nuo tikrovės, dialogo su ja praradimą. „Neleiskite, kad tai atsitiktų“, – prašė popiežius.

Savo žinioje popiežius paminėjo ir kitus liūdnus atvejus, kai vienuolijos, norėdamos užsitikrinti tam tikrą saugaus veikimo plotą ir kitų pripažinimą, labai suartėja ir net susitapatina su politinėmis ideologijomis, tiek kairiosiomis, tiek ir dešiniosiomis. Tačiau ir šis kelias atitolina nuo charizmos, veda į nevaisingumą. Neįmanoma išlikti ištikimiems savo pašaukimui be apaštališkosios drąsos, be dialogo su supančia tikrove, be dvasinės įžvalgos ir maldos. Popiežius drąsino Ispanijos vienuolius ir vienuoles nebijoti savo ribotumo ir nebijoti žmonių gyvenimo paribių, be baimės eiti pirmyn ir atidžiai klausytis, ką Viešpats sako. (JM / Vatican News)

2021 gegužės 17, 16:43