Paieška

Popiežius paskelbė apie „Laudato si‘“ veiksmų platformą (LSAP)

Pasibaigus prieš metus paskelbtiems „Laudato si‘“ metams, skirtiems skatinti dialogą apie planetos ateities kūrimą, popiežius paskelbė naują konkrečią iniciatyvą dėl tvarių bendruomenių kūrimo integralios ekologijos dvasia. Septynerių metų trukmės projektą – „„Laudato si‘“ veiksmų platformą“ – antradienį, gegužės 25 d., Vatikane pristatė Šventojo Sosto Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija.

„Laudato si‘“ veiksmų platformą pristatė dikasterijos vadovas kardinolas Peter Turkson ir ekologijos ir kūrinijos skyriaus koordinatorius t. Joshtromas Kureethadamas, Tarptautinės vienuolijų vadovų sąjungos ir Italijos vyskupų konferencijos atstovai. Į „Laudato si‘“ veiksmų platformos pristatymo dalyvius video žinia kreipėsi ir popiežius Pranciškus, kviesdamas visus prisidėti prie septynerių metų kelionės, kurios metu „mūsų bendruomenės įvairiais būdais sieks tapti visiškai tvariomis integralios ekologijos dvasia“.

Popiežius pakvietė visus dalyvauti veiksmų platformos įgyvendinime, o ypatingai kreipėsi į septynias žmonių kategorijas: šeimas, parapijas ir vyskupijas; vidurines ir aukštąsias mokyklas; ligonines; verslo ir žemės ūkio pasaulį; visuomenines organizacijas, grupes ir sąjūdžius; religines institucijas.

Turime bendradarbiauti. Tik šitaip galėsime sukurti ateitį, kurios norime, – įtraukesnį, broliškesnį, taikingesnį ir tvaresnį pasaulį, pasakė popiežius. Jis pranešė, kad septynerius metus truksianti veiksmų platformos kelionė vadovausis septyniais enciklikoje apie mūsų bendrus namus „Laudato si‘“ įvardytais tikslais, pagal kuriuos bus galima orientuotis siekiant įgyvendinti integralios ekologijos viziją: tai atsiliepimas į žemės šauksmą, atsiliepimas į vargstančiųjų šauksmą, ekologiška ekonomika, nuosaikesnis gyvenimo stilius, ekologinis ugdymas, ekologinis dvasingumas ir bendruomeninis įsipareigojimas.

Septynerių metų „Laudato si‘“ veiksmų platforma dėl tvarių bendruomenių kūrimo integralios ekologijos dvasia vadovausis popiežiaus kvietimu enciklikoje „Laudato si‘“ iš naujo permąstyti joje iškeltus klausimus dėl kūrinijos apsaugos, ieškant naujų ekologinių sprendimų. Pasak popiežiaus, jie gali pakeisti mūsų požiūrį į Žemės ir žmonijos gyvenimo ateitį, santykius su ištekliais, žmonijos ir visos gyvosios kūrinijos gyvenimą. Jie gali pakeisti požiūrį ne tik į ekologinius klausimus, priduria popiežius, bet ir į žmoniją, suvokti ją kaip gebančią įsiklausyti į vargstančiųjų šauksmą, tapti naujos visuomenės raugu.

Turime didelę atsakomybę, ypač prieš ateities kartas, prisiminė video žinioje Pranciškus. Jis dar kartą klausė: „Kokį pasaulį norime palikti savo vaikams ir jaunimui? Mūsų savanaudiškumas, abejingumas ir neatsakingumas tapo grėsme mūsų vaikų ateičiai!“

Popiežius pakartojo prašymą: „Rūpinkimės mūsų motinos Žemės gerove, įveikime savanaudiškumo pagundą, kuri mus paverčia Žemės išteklių plėšikais, ugdykime pagarbą žemės ir kūrinijos dovanoms, pradėkime gyventi ekologiškai tvariu būdu ir kurti ekologiškai tvarią visuomenę. Mes turime galimybę pasirengti geresniam rytojui. Iš Dievo rankų gauto sodo negalime palikti mūsų vaikams kaip dykumos“, – pasakė popiežius.

Žemės žaizdos akivaizdžios – išgyvename beprecendentę ekologinę krizę, nuo kurios kenčia žemė, oras, vanduo ir visa ekologinė sistema, kurioje gyvena žmonija. Dabartinė pandemija dar labiau išryškino gamtos šauksmą, taip pat vargstančiųjų, kurie daugiausiai nukenčia, šauksmą, nes viskas tarpusavyje susiję, vieni nuo kitų priklauso, taip pat mūsų, žmonių, sveikata nėra nepriklausoma nuo aplinkos, kurioje gyvename, sveikumo, pasakė antradienį paskelbtoje video žinioje popiežius Pranciškus.

Popiežius prašo neprarasti vilties. Pasak jo, turime būti viltingi, nes galime bendradarbiauti, kiekvienas pagal savo kultūrą ir patirtį, pagal savas iniciatyvas ir galimybes taip, kad mūsų motinai Žemei būtų sugrąžintas pirmykštis grožis ir kad kūrinija vėl galėtų švytėti pagal Dievo planą.

Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija prieš dvejus metus pradėjo rengti „Laudato si‘“ veiksmų platformos (LSAP) projektą. Pirmieji platformos metai bus skirti pasirengimui vietinėse Bažnyčiose ir bažnytiniuose sąjūdžiuose. Platformos įgyvendinimui skiriami kiti penkeri metai, o septintieji, pagal pasakojimo apie pasaulio sukūrimo septintąją dieną, bus skirti Dievo šlovinimui ir padėkai už kūrinijos dovaną. Platforma bus įgyvendinama puoselėjant bendradarbiavimą, einant sinodiniu keliu, kuriuo eiti popiežius kviečia visą Bažnyčią. Pasirengimo darbus koordinuoja Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijoje šiam tikslui įsteigta taryba. Nors pagrindinė darbų našta atitenka Šventojo Sosto tarnavimo žmogaus pažangai dikasterijai, tačiau jos atstovai iniciatyvas derina su tarptautine „Caritas“ organizacija ir daugeliu kitų bažnytinių sąjūdžių ir nevyriausybinių organizacijų visuose pasaulio žemynuose. Pavyzdžiui, šeimos sektoriui vadovauja Fokoliarų judėjimas, ligoninių sektoriui – Indijos ir JAV katalikų sveikatos asociacijos, ekonomikos sektoriui – „Economia di Francesco“. Visi norintys prisidėti kviečiami kreiptis nuo gegužės 25 d. iki šv. Pranciškaus Asyžiečio liturginės šventės, spalio 4 d., į „Laudato si‘“ veiksmų platformą (LSAP) administruojančią Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasteriją.

Taip pat sukurta „Laudato si‘“ veiksmų platformos (LSAP) internetinė svetainė devyniomis kalbomis, kurią galima rasti naujame portale „laudatosi.org“. (SAK / Vatican News)

 

2021 gegužės 25, 13:50