Paieška

Popiežiaus maldos intencija gegužės mėnesiui

Popiežius prašo melstis už teisingą finansų tvarkymą, kad už tai atsakingi asmenys bendradarbiautų su vyriausybėmis, saugotų piliečius nuo pavojų.

„Tikroji ekonomika, kurianti darbo vietas, išgyvena krizę. Labai daug žmonių neturi darbo, tačiau finansų rinkos niekada nebuvo tokios išpūstos, kaip dabar. Kaip labai finansų pasaulis yra nutolęs nuo paprastų žmonių gyvenimo! Jei finansai nereguliuojami, jie tampa gryna spekuliacija. Tokia padėtis yra netvari ir pavojinga.

Kad vargstantieji nekentėtų skaudžių šios sistemos padarinių, finansinės spekuliacijos turi būti kruopščiai reguliuojamos. Spekuliacijos. Noriu pabrėžti šį terminą. Finansai tetarnauja žmonėms ir tepadeda rūpintis mūsų bendrais namais!

Dar nevėlu pradėti visuotinių pokyčių procesą, kad ekonomika būtų teisingesnė, įtraukesnė ir tvaresnė. Tai įmanoma!“

„Melskimės, kad už finansus atsakingi asmenys bendradarbiautų su vyriausybėmis, reguliuotų finansų sferą ir apsaugotų piliečius nuo jos keliamų pavojų.“

2021 gegužės 04, 16:01