Paieška

Popiežius prie šv. Dominyko kapo 2017 m. Popiežius prie šv. Dominyko kapo 2017 m.  

Popiežiaus laiškas dominikonams, minintiems savo įkūrėjo mirties jubiliejų

Šv. Dominyko pavyzdys ir mūsų dienomis gali įkvėpti pakrikštytuosius nešti Evangelijos šviesą ir gailestingą Kristaus meilę visiems žmonėms, į visus pasaulio paribius, rašo popiežius Pranciškus dominikonams, šiais metais minintiems savo įkūrėjo šv. Dominyko mirties 800 metų sukaktį. Pirmadienį Vatikane buvo paskelbtas Šventojo Tėvo laiškas, šia proga pasiųstas Pamokslininkų ordino generaliniam magistrui Gerardui Timonerui.

Popiežius pabrėžia, kad šv. Dominyko pavyzdys šiandien aktualus pirmiausiai dėl uolumo, su kuriuo jis priėmė pašaukimą skelbti Evangeliją, ir dėl švento gyvenimo pavyzdžio, dėl suprantamo ir įtikinamo liudijimo. Šv. Dominykas mus kviečia skelbti gailestingos Dievo meilės Evangeliją ir savo pavyzdžiu liudija, kad tikėjimas ir artimo meilė yra vienas iš kito išplaukiantys neatskiriami dalykai. Popiežiaus laiške paminėtas ir šv. Dominyko bei jo dvasinių mokinių, kitų Pamokslininkų ordino narių svarbus indėlis į teologines tikėjimo slėpinių studijas. Dominykas gerai suprato teologinio išsilavinimo svarbą tarnaujant Dievui ir siekiant užmegzti dialogą su pasauliu.

Popiežius laiške paminėjo ir savo vizitą 2017 m. Bolonijoje, ir maldą prie šv. Dominyko kapo. Tą dieną jis prašė ir šiandien savo prašymą kartoja, kad dominikonai liktų ištikimi savo pirminei charizmai ir nuostabiai tradicijai, kurią jau aštuonis šimtmečius saugo ir puoselėja.

Pamokslininkų ordino įkūrėjas šv. Dominykas gimė Ispanijoje apie 1170 m. Priėmęs kunigo šventimus tuoj pat tapo savo vyskupo artimu bendradarbiu ir patarėju. Vieną kartą su vyskupu lankydamasis popiežiaus dvare, Dominykas gavo pasiūlymą keliauti į Pietų Prancūziją ir skelbti Evangeliją tuo metu tame regione gana plačiai paplitusios albigensų sektos nariams. Albigensai skelbė dualistinę visatos sampratą, pasak kurios, pasaulį valdo dvi lygiavertės jėgos – gėris ir blogis. Siekdami gėrio, jie kategoriškai atmetė viską, kas kūniška, praktikavo labai griežtą askezę, netgi nesituokė.

Dominykas priėmė pasiūlymą ir tuoj pat leidosi į albigensų žemes, ėmė su jais polemizuoti. Greit atsirado ir pasekėjų, iš kurių susiformavo būsimos naujos vienuolių bendruomenės užuomazga. Pirmoji Pamokslininkų ordino bendruomenė buvo įkurta Tulūzoje. Jai buvo pritaikyta šv. Augustino regula. Nauja vienuolija oficialiai patvirtinta 1216 m. Dominikonai, panašiai kaip ir maždaug tuo pat metu Italijoje susikūrę pranciškonai, rinkosi elgetaujančio ordino modelį, tai yra mobilumą, tiesioginį kontaktą su žmonėmis, neprisirišimą prie žemių ir turtų. Labai svarbus ir ordino ateitį nulėmęs sprendimas buvo siųsti brolius į geriausias to meto mokyklas, kad jie būtų kuo geriau pasirengę savo darbui. Šv. Dominykas mirė Bolonijoje 1221 m. Šiemet Pamokslininkų ordinas mini savo įkūrėjo mirties 800 metų sukaktį. (JM / Vatican News)

2021 gegužės 24, 15:37