Paieška

Popiežiaus audiencija Popiežiaus audiencija 

Popiežiaus audiencija Prancūzijos skautams. „Nepasiduokite inercijai“

Gegužės 14 dieną popiežius Pranciškus priėmė prancūzų skautų delegaciją. „Raginu neprarasti drąsos susidūrus su pasaulio egoizmu, neužsidaryti savyje, nepasiduoti inercijai, be idealų ir svajonių“, – sakė jiems Šventasis Tėvas.

Popiežius prancūzų skautus priėmė jų asociacijos sukakties proga. Galima prisiminti, jog skautų judėjimą Anglijoje 1907 metais pradėjo Robert Baden-Powell, britų karininkas. Skautų judėjimą jis matė per ugdymo perspektyvą – tai ne vien smagus laiko leidimas, bet ir atsakomybės, solidarumo, lojalumo tiek savo artimui, tiek visam kraštui mokymasis, branda laikantis disciplinos ir draugaujant.  

Prancūzų jėzuitas Jacques Sevin skautų judėjimo principus adaptavo katalikiškai perspektyvai, susiejo juos su Evangelija ir yra pelnytai vadinamas skautystės tėvu Prancūzijoje. Pirmąją skautų grupelę jis įsteigė 1918 metais. Ne visi to laiko Prancūzijos ganytojai palankiai vertino šią iniciatyvą, kaip parodė beatifikacijos bylos metu surinkti duomenys. Beje, diecezinis bylos etapas jau baigtas, byla jau Romoje. 

Skautų judėjimas nebuvo visur vienodas, jį galima palyginti su intakais, kurie įteka į vieną upę. Buvo eksperimentuojama, nuolatos keičiamasi, nuolatos atnaujinami statutai. 1971 metais, praėjus dvidešimčiai metų po t. Sevin mirties, katalikiškos pakraipos skautų grupės susivienijo į vieną didelę asociaciją ir šiais metais mini jos įsteigimo 50 metų sukaktį. Šiandien asociacijai priklauso apie 30 000 narių.

„Džiaugiuosi galėdamas susitikti su jumis, Prancūzijos vieningųjų skautų asociacijos nariais, mininčiais savo 50 metų gimimo sukaktį, nuoširdžiai sveikinu atvykus į Romą“, – sakė popiežius Pranciškus. Jis pažymėjo, kokie vertingi yra skautų judėjimo principai dabartiniu metu. 

„Pernelyg dažnai visuomenėje susiduriame su žmogiškų ryšių degradavimu ir pasitikėjimo vertų pavyzdžių jaunuoliams, siekiantiems geros formacijos, stygiumi. Tai dar labiau pablogino dabartinė sveikatos krizė, kuri sumažino galimybę susitikti, broliškai bendrauti ir megzti naujas draugystes. Šiuose sunkumuose skautų judėjimas yra padrąsinimo ženklas jaunuoliams, nes kviečia juos svajoti ir veikti, žvelgti į ateitį su viltimi. Savo didesniojo brolio arba sesers, kurie saugo ir lydi mažesnius, kantriai padėdami jie gali atskleisti ir panaudoti Viešpaties duotus talentus. Savo pedagogika jūs parodote, jog visiems mums reikia realių, ne vien virtualių žmogiškų ryšių, ypač tuo amžiaus laikotarpiu, kai formuojasi charakteris ir asmenybė“, – pažymėjo popiežius. 

Jis linkėjo, kad skautybė jaunuoliams padėtų darbuotis dėl ekstravertiškesnės Bažnyčios ir žmoniškesnio pasaulio, būti dinamiškais krikščionimis ir gerais skautais. 

„Neišleiskite iš akių, jog Viešpats jus kviečia be baimės skleisti misionierišką žinią ten, kur esate, tarp kitų jaunuolių, savo gatvėse, sporto salėse, savanoriškoje veikloje ar darbe. Visada ir su visais dalykitės Evangelijos džiaugsmu, kuris pakylėja jūsų gyvenimą!“ – kvietė Šventasis Tėvas. (RK / Vatican News)

2021 gegužės 14, 13:41