Paieška

Popiežiaus audiencija Italijos mokyklos delegacijai

Šeštadienį popiežius Pranciškus priėmė mokyklos delegaciją iš šiaurės Italijos Lombardijos regiono Codogno miestelio. Prieš metus, kai Italijoje staiga pratrūko COVID-19 pandemija, šis miestelis kelis mėnesius gyveno griežto karantino sąlygomis.

Šeštadienio susitikimo metu daugiausia dėmesio buvo skirta tam sunkiam laikotarpiui, kurį teko išgyventi visiems miestelio gyventojams ir kurį sunkiausia buvo pakelti namuose uždarytiems vaikams ir jaunimui. Nuotolinis mokymasis ne mokykloje, bet namuose, naudojant skaitmenines komunikavimo priemones, buvo tęsiamas ir vėliau, atimdamas iš mokinių ir mokytojų vieną svarbiausių ugdymo elementų – gyvą asmeninį bendravimą. Dabar jums linkiu atsiimti tai, ką per pastaruosius mėnesiu praradote, sakė Pranciškus, tačiau prašau ir neužmiršti to sunkaus meto pamokos. Ko gi galime pasimokyti? Pasak Pranciškaus, karantinas, priverstinė izoliacija mus visų pirma moko branginti gyvus tarpasmeninius žmonių ryšius. Pandemijos patirtis ir priverstinis susilaikymas nuo gyvo bendravimo teskatina jus dar labiau trokšti tikros draugystės, tepadeda su blaiviu kritiškumu žiūrėti ir į visas komunikavimo priemones, kad jos ir išliktų priemonėmis, įrankiais, kurie priklauso nuo laisvo žmogaus proto ir valios. (JM / Vatican News)

2021 gegužės 22, 13:41