Paieška

Popiežiaus audiencija Popiežiaus audiencija 

Popiežiaus audiencija ambasadoriams ir kvietimas melstis už Jeruzalę

Gegužės 21 dieną popiežius Pranciškus priėmė grupę naujų ambasadorių prie Šventojo Sosto, kurie jam įteikė savo paskyrimo raštus. Šventasis Tėvas paprašė visų ganytojų ir tikinčiųjų prisidėti prie Šventosios Žemės katalikų vyresniųjų maldos per Sekmines.

Penktadienio audiencijoje popiežius priėmė Romoje nereziduojančius Singapūro, Zimbabvės, Bangladešo, Alžyro, Šri Lankos, Barbadoso, Švedijos, Suomijos ir Nepalo ambasadorius. Pranciškus padėkojo svečiams už tai, kad jie sukorė ilgą kelią tuo metu, kai dėl koronaviruso pandemijos keliauti sudėtinga.

Sveikatos krizė virto socialine ir ekonomine krize. Daug žmonių prarado savo artimuosius ir darbo vietas. Ypatingai sunku šeimoms, kurios dažnai neturi deramos socialinės apsaugos. Pasak popiežiaus, supratome, jog priklausome vienas nuo kito, ir turime rūpintis silpniausiais, nes esame tos pačios žmonių šeimos nariai. Kita vertus, pandemija parodė, jog tarptautinei bendruomenei sunku susitarti dėl bendrų problemų sprendimo. Šios problemos – migracijos, ekonominės ir ekologinės skolos, aplinkos degradavimas – nėra vien politinės ar finansinės. Kalbama apie teisingumą, kuris negali būti atidėtas vėlesniam laikui. Kalbama apie moralinę pareigą ateinančiai kartai palikti nesugriautą pasaulį.

Šių temų nagrinėjime ir šių problemų sprendime labai svarbi diplomatų misija. Šventojo Sosto diplomatija remia kiekvieną pastangą kurti pasaulį, kuriame žmogaus asmuo būtų visa ko centre, kuriame finansai tarnautų jo visapusiškam vystymuisi, o žemė, mūsų bendri namai, būtų gerbiama ir globojama. Katalikų Bažnyčios švietimo, sveikatos apsaugos ir socialinių paslaugų institucijos veikia bendrojo gėrio labui ir tokiu būdu prisideda prie taikos įtvirtinimo.

„Apie tai kalbant mano mintyse yra tai, kas šiomis dienomis dedasi Šventojoje Žemėje. Dėkoju Dievui už sprendimą sustabdyti ginkluotus susidūrimus ir linkiu, kad būtų einama dialogo ir taikos keliais. Ryt vakare Šventosios Žemės katalikai vyskupai kartu su tikinčiaisiais Jeruzalės Šv. Stepono bažnyčioje švęs Sekminių vigiliją ir mels taikos dovanos. Pasinaudoju proga paprašyti visų Katalikų Bažnyčios ganytojų ir tikinčiųjų prisidėti prie šios maldos. Tegu kiekvienoje bendruomenėje kyla maldavimas į Šventąją Dvasią, kad „izraeliečiai ir palestiniečiai atrastų dialogo ir atleidimo kelią, kad taptų kantriais taikos ir teisingumo kūrėjais, atsiverdami, žingsnis po žingsnio, bendrai vilčiai ir gyvenimui kaip broliai“ (Regina Caeli, 2021 gegužės 16 d.)“, – sakė popiežius Pranciškus audiencijoje ambasadoriams. (RK / Vatican News)

2021 gegužės 21, 12:31