Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Pandemija Indijoje. Popiežiaus artumas ir malda

Popiežius Pranciškus meldžiasi, kad Dievas suteiktų pagijimo ir paguodos malonę visiems Indijos gyventojams, sergantiems COVID-19 ir kenčiantiems dėl koronaviruso pandemijos.

Popiežius išsakė savo solidarumą ir artumą laiške Indijos vyskupų konferencijos pirmininkui kardinolui Oswaldui Gracias, Bombėjaus arkivyskupui. Popiežius kreipėsi į kardinolą O. Graciasą norėdamas dabartinės sveikatos krizės, nuo kurios Indijoje kenčia tiek daug žmonių, metu nuoširdžiai išsakyti savo solidarumą ir dvasinę vienybę visiems Indijos gyventojams.

Popiežius patikino, kad mintimis lanko sergančius žmones ir jų šeimų narius, visus, kurie jais rūpinasi, ir ypač visus gedinčius dėl artimųjų netekties, kaip ir visus gydytojus ir slaugytojus, ligoninių darbuotojus ir greitosios pagalbos vairuotojus – visus, kurie be paliovos dirba, kad atsilieptų į neatidėliotinus savo brolių ir seserų poreikius.

Didžiai vertindamas jų pasiaukojimą meldžiu Dievą, kad jiems suteiktų ištvermės, stiprybės ir taikos malones, parašė laiške popiežius.

Jis taip pat išsakė susižavėjimą dėl Indijos katalikų bendruomenės, ypač jaunimo vykdomos karitatyvinės ir broliško solidarumo tarnystės visiems. Popiežius paminėjo Indijoje dėl pandemijos mirusius katalikus, visus pavedė begaliniam Dievo gailestingumui, atskirai prisiminė didelį skaičių nuo COVID-19 mirusių dvasininkų, vyrų ir moterų pašvęstųjų.

Šiomis didelio gedulo dienomis visus tepaguodžia Velykų viltis ir mūsų nepajudinamas tikėjimas Kristaus pažadėtu prisikėlimu ir nauju gyvenimu, parašė popiežius Pranciškus. (SAK / Vatican News)

2021 gegužės 06, 15:07