Paieška

Šv. Jėzaus Teresė Avilietė Šv. Jėzaus Teresė Avilietė 

„Teresė Avilietė – nepaprasta moteris“

Tai tema tarptautinio suvažiavimo, vykstančio šiomis dienomis iki balandžio 15 d. Aviloje ispanės mistikės šv. Teresės paskelbimo Bažnyčios mokytoja 50 metinių proga. Popiežius pasveikino suvažiavimo dalyvius Avilos vyskupui pasiųstame laiške.

Praėjo penki šimtai metų nuo šv. Teresės gyvenimo ir mirties (1515–1582), tačiau liepsna, kurią Jėzus įžiebė Teresėje, tebešviečia pasaulyje, kuriam labai reikia drąsių liudytojų, gebančių griauti bet kokias užtvaras – fizines, egzistencines ar kultūrines, parašė popiežius Pranciškus.

Popiežius laiške priminė šventosios Bažnyčios mokytojos – pirmos moters, kuriai šis titulas suteiktas, – šviesią išmintį ir ryžtingą atkaklumą, kurie derėjo su jautrumu grožiui ir dvasine motinyste, liudyti visiems su ja bendravusiems. Teresė Avilietė buvo iškalbingas pavyzdys nepaprasto vaidmens, kurį moterys vykdė istorijos tėkmėje Bažnyčioje ir visuomenėje.

Dėl šv. Tereresės Avilietės raštų jos skelbiama žinia ir pavyzdys tebėra įkvėpimas visiems, kurie išgirdo pašaukimą į vienuoliškąjį gyvenimą, bet taip pat tiems, kurie trokšta žengti apsivalymo nuo bet kokio supasaulėjimo keliu, vedančiu iki vienybės su Dievu ir „vidinių rūmų aukštutinės menės“.

Turėti ją kaip žemiškosios piligrimystės draugę, palydovę ir vadovę suteikia saugumą ir ramybę, patikino laiške popiežius. Priminęs šv. Teresės Avilietės pamaldumą į šv. Juozapą popiežius padrąsino gilinti Avilietės žinią ir mokymą. 

Popiežius šv. Paulius VI šv. Teresei Avilietei suteikė Bažnyčios mokytojos vardą 1970 metų rugsėjo 27 dieną. (SAK / Vatican News)

 

2021 balandžio 13, 14:31