Paieška

Prieš penkerius popiežius paskelbė „Amoris laetitia“

2016 m. balandžio 8 d. buvo paskelbtas posinodinis apaštališkasis paraginimas „Amoris laetitia“ („Meilės džiaugsmas“), kurį popiežius Pranciškus parašė remdamasis 2014 m. ir 2015 m. vykusių dviejų šeimos problemas ir pašaukimą nagrinėjusių Vyskupų sinodo asamblėjų siūlymais. Apaštališkąjį paraginimą popiežius pasirašė šv. Juozapo šventės dieną, kovo 19-ąją. Šiemet kovo 19-ąją, minint apaštališkojo paraginimo „Amoris laetitia“ pasirašymo penktąsias metines, prasidėjo popiežiaus Pranciškaus paskelbti Šeimos – meilės džiaugsmo metai.

Prieš penkerius metus paskelbtą popiežiaus Pranciškaus dokumentą sudaro devyni skyriai. Dokumento įvade popiežius prašė kantriai ir neskubant jį perskaityti. „Galimas daiktas, kad sutuoktiniams labiau rūpės ketvirtas ir penktas skyriai, pastoracijos darbuotojus ypač domins šeštas skyrius, o visiems labai aktualus pasirodys aštuntas skyrius. Tikiuosi, jog kiekvienas skaitydamas pasijus pašauktas kupinas meilės rūpintis šeimos gyvenimu, nes ji yra ne problema, bet pirmiausiai galimybė“ (AL 7).

Iš tiesų, daugiausiai dėmesio sulaukė aštuntasis dokumento skyrius, skirtas toms situacijoms, kai šeimų gyvenimas ne visiškai atitinka Viešpaties trokštamą šeimos idealą. Pranciškus siūlo tris raktažodžius – „palydėti“, „įžvelgti“, „įtraukti“. Pabrėždamas būtinumą su sielovadiniu įžvalgumu įsigilinti į konkrečias žmonių situacijas, popiežius prašo vengti apibendrinimų, neatsižvelgiančių į konkrečių situacijų sudėtingumą. Pakrikštytieji, kurie išsiskyrė ir sudarė naują civilinę santuoką, neturi jaustis atskirti nuo bažnytinės bendruomenės. Popiežius ragina sudėtingose šeimyninėse situacijose gyvenančius tikinčiuosius su pasitikėjimu pasikalbėti su savo ganytojais, o ganytojus popiežius prašo su meile ir kantrybe išklausyti, nuoširdžiai įsigilinti į žmonių dramas, stengtis suprasti jų požiūrį, padėti jiems suprasti savo padėtį Bažnyčioje.

Nors prieš penkerius metus, kai buvo skelbiamas apaštališkasis paraginimas „Amoris laetitia“, daugiausiai dėmesio sulaukė krizių situacijoms skirtas aštuntasis skyrius, viso dokumento, kaip ir dviejų Sinodo susirinkimų, esmė ir pagrindinis tikslas buvo iškelti santuokos ir meilės šeimoje grožį ir svarbą. Kaip rašoma ketvirtajame skyriuje, „po meilės, vienijančios mus su Dievu, didžiausia draugystė yra santuokinė meilė. Šiai sąjungai būdingi visi geros draugystės bruožai: troškimas gėrio kitam, abipusiškumas, artimumas, švelnumas, tvirtumas ir panašumas, atsirandantis kuriant bendrą gyvenimą. Tačiau santuoka prie to priduria neišardomą išskirtinumą, pasireiškiantį tvirtu nusistatymu dalytis visu gyvenimu ir jį drauge kurti. Būkime sąžiningi ir pripažinkime tai patvirtinančius ženklus“ (AL 123), – rašė popiežius Pranciškus apaštališkajame paraginime „Amoris laetitia“, kurio paskelbimo penktosios metinės sukanka šį ketvirtadienį. (JM / Vatican News)

2021 balandžio 07, 15:24