Paieška

Popiežiaus audiencija Popiežiaus audiencija 

Popiežius priėmė klarisių bendruomenę

Balandžio 26 dieną popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė kontempliatyvių moterų vienuolių – klarisių – bendruomenę iš Paganikos gyvenvietės, prisišliejusios prie Akvilos miesto centrinės Italijos kalnų papėdėje.

Popiežiaus ir kontempliatyvių vienuolių susitikimas vyko laisvo pokalbio forma. Tačiau seserims buvo įteiktos Šventojo Tėvo iš anksto parengtos pastabos raštu. Visų pirma popiežius Pranciškus padėkojo už velykinę dovaną – specialią žvakę. 

„Džiaugiuosi galėdamas jus priimti, iš visos širdies sveikinu kiekvieną. Jums dėkoju už tai, kad mane remiate malda ir ypač už velykinę jūsų dekoruotą vaškinę žvakę Šventosios Mortos namų koplyčiai. Per šį Kristaus šviesą pasauliui perteikiantį simbolį ir jūs dvasiniu būdu dalyvaujate apeigose, kurios vyksta toje koplyčioje“, – sakė popiežius Pranciškus.

Jo kalbėjo ir apie 2009 metų dramą, supurčiusią, tiesiogine šio žodžio prasme, Akvilos miesto ir apylinkių žmones: stiprų žemės drebėjimą, kuris nusinešė virš trijų šimtų žmonių gyvybes ir padarė didžiulės žalos. Griuvo ir namai, ir daugelį amžių regėjusios bažnyčios, išpuoštos didelės istorinės ir dvasinės vertės religinio meno kūriniais. Tarp jų – Paganikos klarisių vienuolynas, jų bažnytėlė, svečių namai. Tarp aukų – klarisių vyresnioji, 61 metų amžiaus Gemma Antonucci. Kelios kitos vienuolės išgyveno, nors ir patyrė sužeidimų. Klarisės kuriam laikui išvyko į vienuolyną kitame regione, tačiau troško sugrįžti į savo istorinį vienuolyną, taip pat ir dėl to, kad būtų šalia tų žmonių, greta kurių gyveno daug metų, kurie ėmėsi sunkaus ir ilgo atstatymo darbo. Iš pradžių vienuolės apsigyveno mažame mediniame namelyje, o 2019–2020 metais pagaliau buvo užbaigti jų senojo vienuolyno ir jo bažnyčios rekonstrukcijos darbai.  

„Iš šios dramos Dievas jums leido išeiti stipresnėms. Jūsų vienuolinei bendruomenei nutiko kaip tam grūdui, kuris turi apmirti, kad duotų vaisių. Patyrėte didelį skausmą, bet taip pat dangiškojo Tėvo meilų rūpestį ir daugybės žmonių solidarumą. Tą naktį praradote viską, išskyrus Dievą ir brolybę. Atsispyrėte nuo šio dvigubo stipraus pagrindo ir pradėjote iš naujo. Iš pradžių apsigyvenote laikiname būste, o po dešimties metų nuo žemės drebėjimo sugrįžote į atstatytą ir restauruotą vienuolyną. Jūsų bendruomenė žydi, ją sudaro dvylika jaunų vienuolių. Susidūrus su tragedijomis reikia atsispirti nuo Dievo ir broliško solidarumo – tai jūsų žinia žmonėms, už kurią dėkoju“, – rašoma popiežiaus pastabose. 

„Brangios seserys, nenuilstamai melskitės ir guoskite žmones, sunkiai išbandytus baisios patirties, vis dar reikalingus paramos ir padrąsinimo“, – priduria popiežius, kuris taip pat prašė ir maldos už jį patį.

Galima priminti, kad klarisės yra antrasis šv. Pranciškaus įkurtas ordinas, kuris paveldėjo šv. Klaros – šv. Pranciškaus amžininkės, sekėjos ir bičiulės – vardą. Iš čia ir klarisių gyvenimo būdas bei dvasingumas: pranciškoniškas neturto idealas, visiškas pasitikėjimas dieviškąja apvaizda. (RK / Vatican News)

 

2021 balandžio 26, 15:34