Paieška

Popiežius Pranciškus, karalienė Elžbieta ir princas Philipas 2014 m. Popiežius Pranciškus, karalienė Elžbieta ir princas Philipas 2014 m. 

Popiežius pareiškė užuojautą karalienei Elžbietai

Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin pasiuntė telegramą karalienei Elžbietai ir perdavė Šventojo Tėvo užuojautą dėl jos vyro princo Philipo mirties.

„Sužinojęs apie jūsų vyro, Edinburgo hercogo, princo Philipo mirtį, popiežius Pranciškus reiškia gilią užuojautą Jūsų Didenybei ir visiems karališkosios šeimos nariams. Atsimindamas princo Philipo pasiaukojimą šeimai, pavyzdingą tarnavimą visuomenei ir rūpinimąsi jaunosios kartos ugdymu bei gerove, popiežius patiki mirusįjį mūsų Išganytojo Kristaus meilei. Tvirtai tikėdamas prisikėlimu, Šventasis Tėvas meldžia Viešpaties palaiminimo ir paguodos Jums ir visiems gedintiems dėl netekties.“

2021 balandžio 10, 12:13