Paieška

Popiežius: katalikų veikimas visuomenėje – nuolankus tarnavimas

Popiežius Pranciškus penktadienį susitiko su Italijos Katalikų akcijos (Katalikų veikimo) atstovais. Šios organizacijos istorija siekia Bažnyčios socialinio mokymo pradžios laikus – devynioliktojo amžiaus pabaigą – kai, atsiliepiant į popiežiaus Leono XIII encikliką „Rerum novarum“, pradėjo kurtis katalikų pasauliečių asociacijos, siekiančios liudyti Evangelijos vertybes darbo ir visuomeninės veiklos sferose. Italijos Katalikų akcija buvo įkurta 1905 m., sujungiant kelias kiek anksčiau pradėjusias veikti organizacijas.

Popiežius Pranciškus penktadienio audiencijos metu kalbėjo apie Katalikų akcijos pašaukimą dabartiniais laikais, komentuodamas tris sąvokas, iš kurių susideda šios organizacijos pavadinimas: „veikimas“, „katalikiškumas“, „Italija“.

Pirmiausia savęs paklauskime, ką reiškia žodis veikimas ir apie kieno veikimą čia kalbama. Iš Evangelijos žinome, kad visas veikimas priklauso Viešpačiui, kad tai jis veikia istorijoje ir mūsų gyvenime, sakė popiežius. Suvokimas, kad veikimas priklauso Viešpačiui, padeda mums aiškiau suprasti, kad mūsų misijos šaltinis yra Šventoji Dvasia. Jos veikimas yra mūsų veikimo priežastis, o ne pasekmė. Tai galioja ir dabartiniu sunkiu metu. Pandemija sujaukė daugybę projektų, privertė mus dorotis su netikėtumais. Imtis juos įveikti, o ne ignoruoti ar atmesti, padėti mūsų laikų žmonėms reiškia būti klusniems Dvasiai. Popiežius pridūrė, kad šitaip suvokiamas Katalikų akcijos veikimas turi pasižymėti dviem pagrindinėmis savybėmis – dosnia neatlyginama tarnyste ir švelniu nuolankumu.

Antrasis Katalikų akcijos tapatybę apibūdinantis žodis yra katalikiškumas. Katalikiškumas – tai visuotinumas, ribų neturinti Bažnyčios misija, kartu tai ir artumas visiems be išimties. Popiežius ragino Italijos Katalikų akcijos narius savo veikimu ir savo tapatybe padėti Bažnyčiai ir visuomenei kartu permąstyti, kokia žmonija mes norime būti, kokioje Žemėje norime gyventi, kokį pasaulį norime sukurti.

Trečiasis žodis organizacijos pavadinime – Italija. Tai reiškia, sakė Pranciškus, kad jūsų asociacija dalyvauja savo šalies istorijoje ir padeda Bažnyčiai Italijoje tapti vilties skatintoja visiems šalies gyventojams. Popiežius paminėjo 2015 m. Florencijoje vykusį Bažnyčios Italijoje kongresą, kuriame buvo diskutuojama, kaip bažnytinė bendruomenė turėtų vykdyti visuomenės dialogo skatintojos tarnystę. Dialogo Bažnyčia – tai sinodinė Bažnyčia, klusni Šventajai Dvasiai, girdinti vargstančiųjų ir Žemės pagalbos šauksmą. Sinodiškumas – tai ne planų kūrimas ir jų įgyvendinimo būdų paieškos, bet visų pirma veikimo stilius. Šia prasme, pasak popiežius, Katalikų akcija yra svarbi sinodiškumo ugdymo aplinka ir Italijos Bažnyčios pagalbininkė ieškant galimybių, kaip skleisti sinodišką veikimo stilių visais lygmenimis. (JM / Vatican News)

2021 balandžio 30, 14:17