Paieška

Popiežius Pranciškus Aparesidos šventovėje 2013 m. Popiežius Pranciškus Aparesidos šventovėje 2013 m.  

Popiežius Brazilijos vyskupams: padėkite žmonėms išsaugoti santaiką

Popiežius Pranciškus pasiuntė sveikinimą – video žinią – Brazilijos vyskupams, kurie baigia nuotoliniu būdu vykusį Vyskupų konferencijos plenarinį posėdį.

„Visų pirma norėčiau išreikšti savo artumą šimtams tūkstančių šeimų, gedinčių dėl artimųjų netekties“, – kreipėsi popiežius. „Jauni ir seni, tėvai ir motinos, gydytojai ir savanoriai, kunigai, turtingi ir vargšai – nė vieno neaplenkė pandemijos atnešta kančia. Ypač galvoju apie vyskupus, kurie mirė nuo COVID-19. Meldžiu Dievą, kad suteiktų mirusiems žmonėms amžiną atilsį ir guostų kenčiančiuosius, ypač tuos, kurie net negalėjo atsisveikinti su savo artimaisiais.“

„Brangieji broliai“, – tęsė Pranciškus, – „vis dar skamba Viešpaties Jėzaus pergalės prieš mirtį ir nuodėmę skelbimas. Velykų žinia atnaujina viltį mūsų širdyse: mes negalime pasiduoti! Tas, kuris nugalėjo mirtį, yra su mumis. Kristus laimėjo! Mirtis nugalėta! Atnaujinkime viltį ir tikėkime, kad triumfuos gyvybė. Mūsų tikėjimas prisikėlusiu Kristumi rodo, kad galime įveikti ir dabartinio meto sunkumus. Viltis suteikia drąsos atsikelti. Meilė mus ragina verkti su verkiančiaisiais ir ištiesti ranką tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos, kad jie vėl galėtų nusišypsoti.“

Toliau savo žinioje, turėdamas galvoje pandemijos sukeltą įtampą visuomenės gyvenime, didėjantį žmonių nekantrumą, virstantį susipriešinimu, popiežius prašo Brazilijos vyskupų būti pandemijos išvargintų žmonių taikintojais. Bažnyčia turi būti taikintoja, sakė Pranciškus. Bažnyčia turi būti susitaikinimo ir vienybės kūrimo įrankis. Reikia atidėti į šalį tai, kas skiria ir iškelti tai, kas vienija. Svarbiausias mūsų vienybės pagrindas yra buvimas viena bendruomene, gyvenančia per Kristų, su Kristumi ir Kristuje. Jūs, Dievo tautos ganytojai, turite skatinti siekti vienybės ne tik tikinčiuosius katalikus, bet ir kitus krikščionis bei kitus geros valios vyrus ir moteris visais visuomenės lygmenimis, net instituciniu ir vyriausybės lygiu. Vienybės reikia ne tik kovai su koronavirusu, bet ir su kitu virusu, kuris jau seniai užkrėtė žmoniją: abejingumo virusu, kylančiu iš egoizmo, kuriančiu socialinę neteisybę.

Savo sveikinimą Brazilijos vyskupams popiežius užbaigė prašymu, kad Aparesidos Švenčiausioji Mergelė Marija, brazilų tautos globėja ir motina, išmelstų visiems savo vaikams malonę būti kitų gėrio ir gyvenimo saugotojais bei brolybės skleidėjais. (JM / Vatican News)

2021 balandžio 16, 12:02