Paieška

Popiežius: teisinga politika – „ne tik dėl žmonių, bet ir su žmonėmis“

Popiežius Pranciškus pasveikino ketvirtadienį nuotoliniu būdu vykusios tarptautinės konferencijos „Žmonėse įsišaknijusi politika“ dalyvius. Konferenciją surengė Londono Teologijos ir bendruomenės centras bei kitos socialine veikla užsiimančios katalikiškos organizacijos, tarp jų – Jungtinėse Valstijose prieš 50 metų veiklą pradėjusi Katalikiškoji žmogiškosios pažangos kampanija.

Pandemija pagilino jau anksčiau buvusias problemas, daug žmonių neteko darbo ir atsidūrė skurde. Dabartinėmis sąlygomis labai išaugo jūsų veiklos ir liudijimo svarba ir reikalingumas, sakė popiežius Pranciškus. Kartu padidėjo ir populizmo, manipuliavimo žmonių nepasitenkinimu pavojus. Vienas iš jūsų susitikimo tikslų yra parodyti, kad tikrasis atsakas į populizmo augimą yra ne individualizmas, o atvirkščiai – brolybe paremta politika, tvirtai įsišaknijusi žmonių gyvenime. Reikia politikos didžiąja „P“, suvokiamos kaip tarnavimas, kaip pagalba žmonėms organizuotis ir reikštis. Reikia politikos ne tik tarnaujančios žmonėms, bet ir vykdomos kartu su žmonėmis. Populizmas, sąmoningai ir nesąmoningai, vadovaujasi kita nuostata. Jo devizas: „Viskas žmonėms, nieko su žmonėmis“. Tai žmonių negerbiantis paternalizmas. Populistinėje vizijoje žmonės nėra pagrindiniai savo likimo kūrėjai ir veikėjai, bet ideologijos įkaitai.

Atstūmus žmones, atimama iš jų ne tik materialinė gerovė, bet ir orumas bei veikimo laisvė, teisė būti savo istorijos, savo likimo kūrėjais, laisvė vadovautis savo vertybėmis ir kultūra, būti kūrybingiems ir vaisingiems. Dėl to Bažnyčia yra įsitikinusi, kad neįmanoma atskirti socialinio teisingumo ugdymo nuo žmonių vertybių ir kultūros, įskaitant dvasines vertybes, kurios yra jų orumo šaltinis. Krikščionių bendruomenėse šios vertybės kyla iš susitikimo su Jėzumi Kristumi, kuris nenuilstamai ieško pavargusiųjų ir pasimetusiųjų, kuris eina iki pat egzistencijos ribų, kad jame žmonės matytų Dievo veidą ir jaustų jo artumą.

Brangūs bičiuliai, sakė popiežius, šiandien labiau nei bet kada mums reikalinga žmonėse įsišaknijusi politika, turime kurti ateitį iš apačios, kartu su visais žmonėmis. (JM / Vatican News)

2021 balandžio 15, 17:53